Nieuws

31 maart 2020

Nieuws

Vertraging post als je in het buitenland woont

Als je in het buitenland woont, krijg je post van ons waarschijnlijk later. Soms wordt post nu helemaal niet bezorgd. Dit heeft te maken met het coronavirus. De vertraging is afhankelijk voor het land waarin je woont. Kijk voor meer informatie op de website van PostNL.

17 maart 2020

Nieuws

Administratiekosten MUP/MSP

Met terugwerkende kracht vanaf januari 2020 brengt Mars Pensioenfonds deelnemers aan het Medewerkers Selectie Plan (MSP) periodiek administratiekosten in rekening. Dit is nodig omdat vermogensbeheerder Vanguard geen kortingen meer geeft op de administratiekosten. Daar staat tegenover dat de beleggingskosten omlaag zijn gegaan. Vanguard belegt de pensioenpot van de MSP-regeling.

20 december 2019

Nieuws

Deeltijdpensioen als tussenstop

De pensioenregeling van Mars Pensioenfonds is best flexibel. Deeltijdpensioen is voor veel oudere werknemers een prima manier om gezond de eindstreep te halen. Daarom is het logisch dat we daar regelmatig vragen over krijgen. Steeds meer werknemers maken er gebruik van.

20 december 2019

Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 verhogen we de ingegane pensioenen voor actieve deelnemers met de volledige toeslag: 1,98 %.

16 december 2019

Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 verhogen we de ingegane pensioenen met de volledige toeslag: 1,98%.
Mars Pensioenfonds heeft dit, na positief advies van het Verantwoordingsorgaan, in haar bestuursvergadering van december kunnen besluiten.

11 december 2019

Nieuws

Wat wij leerden uit de evaluaties van de workshops pensioenplanner

Op 24 oktober hielden we 3 workshops over het gebruik van de pensioenplanner. In totaal 44 deelnemers vonden een plek in de workshops. Na een korte uitleg over de pensioenregeling gingen ze vooral zelf aan de slag.

19 september 2019

Nieuws

Rente flink omlaag in augustus: gevolgen voor ons pensioenfonds

Al 30 jaar lang daalt de rente. Om het simpel te zeggen: voor mensen, organisaties en landen met schulden is dat fijn. Die betalen minder voor het hebben van die schulden. Maar voor mensen, organisaties en landen met spaargeld is dat minder prettig. Hun geld groeit niet of nauwelijks.

18 september 2019

Nieuws

Rentebijschrijving 1e helft 2019 MUP-regeling

De rentebijschrijving voor de MUP-regeling voor de eerste helft van 2019 is vastgesteld: voor actieve deelnemers is dit 4,02%. Voor gewezen deelnemers is dit 3,63%. In de tweede helft van 2018 was dit 4,88% voor actieven en 4,51% voor gewezen deelnemers (op jaarbasis).

17 september 2019

Nieuws

Nieuw pensioenstelsel

Begin juni 2019 is er overeenstemming bereikt tussen de sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de regering over een nieuw pensioenstelsel. Voor veel pensioenfondsen was de noodzaak groot om nieuwe pensioenregels af te spreken. In het nieuwe voorstel kunnen pensioenfondsen straks makkelijker en sneller meebewegen met de economie. De AOW leeftijd wordt tot 2021 bevroren en zal daarna langzamer stijgen dan eerst was afgesproken.

17 september 2019

Nieuws

Nieuw! Uw pensioen als het mee- of tegenzit

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u informatie over uw pensioen en de AOW. U ziet onder andere het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Mars Pensioenfonds. Vanaf oktober 2019 komt er iets nieuws bij. Naast de bedragen die u altijd al zag, ziet u een plaatje met 3 bedragen.