Nieuws

5 juli 2018

Nieuws

Mars Pensioenfonds bouwt beleggingsrisico geleidelijk af

Zoals we al eerder konden melden lag de beleidsdekkingsgraad eind 2017 boven het vereiste eigen vermogen van 132%. Daardoor is de financiële positie van Mars Pensioenfonds weer gezond. Zo gezond dat we hebben besloten het beleggingsrisico af te bouwen. Op deze manier kunnen we de financiële positie van het fonds in stappen veilig stellen.

5 juni 2018

Nieuws

Harold van Heesch kandidaat bestuurslid MPF

Harold van Heesch is voorgedragen als bestuurslid namens de medewerkers voor Mars Pensioenfonds (MPF) voor een termijn van 4 jaar. Hiermee zal hij de vacature invullen die was ontstaan na het vertrek van Jack van Lith. Harold was in juni 2016 door het bestuur van MPF benoemd als aspirant bestuurslid en is zijn opleiding tot bestuurslid gestart. Inmiddels is hij als bestuurslid goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

28 mei 2018

Nieuws

Nieuws over het bestuur van Mars Pensioenfonds

Wim van de Laar zit sinds 2003 in het bestuur van Mars Pensioenfonds (MPF) als bestuurslid namens de medewerkers. Per 1 juli neemt Wim afscheid van Mars als werkgever. Maar Wim heeft aangegeven ook daarna graag aan te blijven als bestuurslid (zijn termijn eindigt in 2021). Het bestuur is akkoord met het aanblijven en ziet dit als een goede garantie voor de continuïteit.

24 mei 2018

Nieuws

Nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Beide regelingen gaan over het verzamelen, verwerken en beheren van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 voldoet Mars Pensioenfonds aan de eisen van de AVG.

16 mei 2018

Nieuws

Verkiezingen bestuurslid namens de pensioengerechtigden

Ben jij pensioengerechtigde van Mars Pensioenfonds? De termijn van het bestuurslid namens de gepensioneerden, Harry Faassen, loopt per 1 juli af. We willen je uitnodigingen om jezelf kandidaat te stellen als bestuurslid van Mars Pensioenfonds. Harry Faassen is zelf ook beschikbaar voor herbenoeming voor een termijn van 4 jaar. Meer over de verkiezingen lees je hieronder.

2 mei 2018

Nieuws

Eerder dan vijf jaar vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Dan is een intentieverklaring nodig

Wil je eerder met pensioen? Bijvoorbeeld eerder dan vijf jaar vóór je AOW-leeftijd? Dan moet je van de Belastingdienst een zogenoemde intentieverklaring tekenen.

2 mei 2018

Nieuws

AOW, pensioendatum en pensioenleeftijd, hoe zit dat?

Als het om pensioen gaat, heb je te maken met verschillende leeftijden. Hoe zit het nou precies? En wat betekent het voor jou?

7 maart 2018

Nieuws

Het Verantwoordingsorgaan zoekt een nieuw lid

Mars Pensioenfonds is voor het Verantwoordingsorgaan (VO/Accountability Council) op zoek naar een nieuwe kandidaat namens de medewerkers. Een van de huidige leden van het VO, Paul van Bree, maakt namelijk de overstap naar het bestuur van MPF. Hierdoor is er een vacature in het VO, waarvoor al een potentiële kandidaat is (Judith Vermeulen). Je kunt jezelf aanmelden als kandidaat voor de vacature.

14 februari 2018

Nieuws

Mars Pensioenfonds is uit herstel

De beleidsdekkingsgraad lag eind 2017 boven het vereiste eigen vermogen van 131,9%. Daardoor was Mars Pensioenfonds eindelijk uit herstel. Per 1 januari 2018 hebben we de ingegane pensioenen kunnen verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Als de beleidsdekkingsgraad boven het vereiste niveau blijft, kunnen we per 1 januari 2019 een volledige toeslag verlenen.

12 januari 2018

Nieuws

Kies vanaf je 55ste voor een vast of een variabel pensioen

Als je deelneemt aan de MUP/MSP-regeling, kies je op je pensioendatum voor een vast of een variabel pensioen. Nieuw is dat je al vanaf je 55ste een voorlopige keuze kunt maken voor het kapitaal in de MSP-regeling. Je kiest dan of je jouw beleggingen wilt afstemmen op een vast of variabel pensioen. Daarvoor komen er in januari 2018 een Life Cycle Vast en een Life Cycle Variabel.