Nieuws

3 mei 2019

Nieuws

Samenwonen, trouwen en jouw pensioen

Als je samen de verhuisdozen uitpakt, denk je niet meteen aan je pensioen. En als je de bruidstaart aansnijdt, is er wel wat belangrijkers dan pensioen. Toch is het handig een paar dingen over je pensioen te weten. En wat je moet doen als je gaat samenwonen.

27 februari 2019

Nieuws

Financiële situatie Mars Pensioenfonds

Het is volop in het nieuws: de dekkingsgraden van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland zijn eind 2018 gedaald. Bij de één was die daling groter dan bij de ander. Maar over de gehele linie was het laatste kwartaal van 2018 niet gunstig voor pensioenen. Ook bij Mars Pensioenfonds is de dekkingsgraad gedaald. Maar we staan er nog steeds goed voor.

20 december 2018

Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 verhogen we de ingegane pensioenen met de volledige toeslag: 1,41%.

Mars Pensioenfonds neemt het toeslagbesluit ieder jaar in november. Dit gebeurt op basis van het prijsindexcijfer en de beleidsdekkingsgraad van september van dat jaar. In september lag de beleidsdekkingsgraad ruim boven het vereiste eigen vermogen (ca. 123%). Dat is een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van een volledige toeslag. Een volledige toeslag betekent 75% van de prijsinflatie.

3 december 2018

Nieuws

Vacature Adviescommissie Medewerkers Selectie Plan (IC ASP)

Er is een vacature in de Adviescommissie van het Medewerkers Selectie Plan (MSP).
De commissie adviseert het pensioenfondsbestuur over de investeringen van het MSP, de fondsen die beschikbaar zijn voor opt-out en is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van het beleggingsbeleid en risicohouding. Als lid van de commissie vertegenwoordig je de deelnemers van de MSP-pensioenregeling.

13 juli 2018

Nieuws

Over het bestuur

Er zijn wat benoemingen geweest binnen Mars Pensioenfonds (MPF). In dit nieuwsbericht lees je hier meer over.

9 juli 2018

Nieuws

Hele kleine pensioenen komen te vervallen

Vanaf 1 januari 2019 vervallen hele kleine pensioenen. Stel: je gaat na 1 januari 2019 uit dienst bij Mars en je hebt niet meer dan 2 euro bruto per jaar aan pensioen opgebouwd. Volgens de wet vervalt dit pensioen dan aan het pensioenfonds.

5 juli 2018

Nieuws

Mars Pensioenfonds bouwt beleggingsrisico geleidelijk af

Zoals we al eerder konden melden lag de beleidsdekkingsgraad eind 2017 boven het vereiste eigen vermogen van 132%. Daardoor is de financiële positie van Mars Pensioenfonds weer gezond. Zo gezond dat we hebben besloten het beleggingsrisico af te bouwen. Op deze manier kunnen we de financiële positie van het fonds in stappen veilig stellen.

5 juni 2018

Nieuws

Harold van Heesch kandidaat bestuurslid MPF

Harold van Heesch is voorgedragen als bestuurslid namens de medewerkers voor Mars Pensioenfonds (MPF) voor een termijn van 4 jaar. Hiermee zal hij de vacature invullen die was ontstaan na het vertrek van Jack van Lith. Harold was in juni 2016 door het bestuur van MPF benoemd als aspirant bestuurslid en is zijn opleiding tot bestuurslid gestart. Inmiddels is hij als bestuurslid goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

28 mei 2018

Nieuws

Nieuws over het bestuur van Mars Pensioenfonds

Wim van de Laar zit sinds 2003 in het bestuur van Mars Pensioenfonds (MPF) als bestuurslid namens de medewerkers. Per 1 juli neemt Wim afscheid van Mars als werkgever. Maar Wim heeft aangegeven ook daarna graag aan te blijven als bestuurslid (zijn termijn eindigt in 2021). Het bestuur is akkoord met het aanblijven en ziet dit als een goede garantie voor de continuïteit.

24 mei 2018

Nieuws

Nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Beide regelingen gaan over het verzamelen, verwerken en beheren van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 voldoet Mars Pensioenfonds aan de eisen van de AVG.