Nieuws

Uitstel nieuwe keuzemogelijkheid ‘Bedrag ineens’

8 augustus 2022

Als je met pensioen gaat, heb je een aantal keuzes. Er is een wetsvoorstel door de minister ingediend om hier een keuze aan toe te voegen. Namelijk de mogelijkheid om op het moment dat je met pensioen gaat maximaal 10% van jouw opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te ontvangen: een bedrag ineens. De voorgenomen ingangsdatum voor deze nieuwe keuze is 1 juli 2023. Dit betekent dat je van deze keuze gebruik kunt maken als je op of na 1 juli 2023 met pensioen gaat. Pas als het wetsvoorstel is behandeld door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is deze datum zeker. Het kan ook later worden.

Update 05-07-2023: De verwachte ingangsdatum van ‘Bedrag ineens’ is uitgesteld naar 1 juli 2024. Deze ingangsdatum is ook nog niet zeker. Het wetvoorstel moet namelijk nog worden goedgekeurd door zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

De keuze ‘Bedrag ineens’ in het kort  

Als je met pensioen gaat kan je er straks voor kiezen om maximaal 10% van jouw pensioen in één keer op te nemen. De overheid voegt deze nieuwe keuze toe, zodat je je pensioen nog beter kunt laten aansluiten bij jouw persoonlijke situatie en toekomstwensen. Met dit bedrag kan je bijvoorbeeld je hypotheek aflossen of een verbouwing betalen. Het doel bepaal je zelf. Je kunt deze keuze één keer maken: vlak voordat je met pensioen gaat. Doordat je een bedrag in één keer ontvangt, wordt jouw levenslange maandelijkse pensioenuitkering lager. 

Waar je ook rekening mee moet houden is dat het opnemen van een bedrag ineens invloed kan hebben op eventuele toeslagen die je ontvangt en de hoogte van de belasting die je betaalt. Een financieel adviseur kan voor jou in kaart brengen of het in één keer opnemen van een deel van je pensioen past bij jouw situatie.

Meer informatie volgt later dit jaar

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen en de ingangsdatum zeker is, bieden we je meer informatie over deze nieuwe keuze en kan je ook berekeningen maken in de pensioenplanner.  

Ander nieuws?

Go to the news overview