Nieuws

Jaarverslag 2021: Alles over de (financiële) ontwikkelingen van MPF

28 juni 2022

Op 16 juni 2022 heeft het bestuur van Mars Pensioenfonds het jaarverslag 2021 goedgekeurd. Wil je alles weten over de (financiële) ontwikkelingen van het Mars Pensioenfonds? Bekijk de infographic of lees het hele verslag.

Goede financiële positie

Er is veel gebeurd in 2021. De negatieve effecten van Covid-19 zijn weggevallen en dit resulteert in een stijging van ons vermogen ten opzichte van de verplichtingen. Om alle pensioenen nu en later uit te betalen moeten we meer vermogen dan verplichtingen hebben. In 2021 was het vermogen 1,9 miljard en de verplichtingen 1,4 miljard.

Daarnaast zien we de dekkingsgraad in 2021 verder stijgen. Eind 2021 was de beleidsdekkingsgraad bijna 130%. 

Verantwoord beleggen

We besteden steeds meer aandacht aan het ESG-element in ons beleggingsbeleid, ofwel verantwoord beleggen. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we onze overtuigingen over verantwoord beleggen geactualiseerd in een beleidsdocument. Als toevoeging hebben we de UNPRI ondertekent. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties. Door dit te ondertekenen verklaren wij dat we het eens zijn met dat verantwoord beleggen belangrijk is en serieus genomen moeten worden.

Overgang en wisseling van wacht

2021 was ook het jaar dat wij nog steeds thuis werkten. Ondanks het werken vanuit huis hebben we de overgang van onze oude pensioenuitvoerder TKP naar onze nieuwe pensioenuitvoerder Blue Sky Group succesvol kunnen voltooien. Naast de wisseling van pensioenuitvoerder zijn er in het bestuur ook wisselingen geweest. In 2021 is Wim van de Laar afgetreden als bestuurslid namens de actieve deelnemers en is Paul van Beek in 2022 zijn opvolger geworden. Judith Vermeulen is in dienst getreden bij het Pensioenbureau. Hierdoor is zij binnen het Verantwoordingsorgaan nu vertegenwoordiger vanuit de werkgeverskant in plaats van de deelnemerskant.

Hoe ziet 2022 eruit?

Op basis van de beleidsdekkingsgraad van september 2021 hebben we per 1 januari 2022 kunnen indexeren. De beleidsdekkingsgraad staat per eind mei op 137,5%. 

Ook in 2022 zijn er wisselingen in het bestuur. Harry Faassen is in maart 2022 afgetreden als bestuurslid en toegetreden als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden. Wim van de Laar is in 2022 benoemd als bestuurslid namens de gepensioneerden.

Nieuwe voorzitter Mars Pensioenfonds

Ten slotte hebben we gewerkt aan de overgang van een nieuwe beoogde voorzitter, Fred Nieuwland. Per 1 juli 2022 neemt William van Ettinger afscheid als voorzitter van Mars Pensioenfonds. Wij wensen Fred en alle nieuwe leden van het Pensioenbestuur en Verantwoordingsorgaan veel succes in de toekomst.

Bijlage Grootte
1.39 MB
392.46 kB

Ander nieuws?

Go to the news overview