Nieuws

Jouw Uniform Pensioenoverzicht 2022 staat klaar in MijnMarsPensioen

30 september 2022

Deze week ontvangt je jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022. Het UPO is hét jaarlijkse moment om even naar jouw pensioen te kijken en daar helpen wij jou graag bij! Of het nou telefonisch is, bij een pensioentraining of per e-mail, wij komen graag met jou in contact om antwoord te geven op je vragen over je pensioen. Kies zelf op welke manier je contact met ons wilt hebben.

Je vindt je UPO in MijnMarsPensioen onder Mijn documenten.

Wij hebben uw e-mailadres nodig!

Wij staan ook graag in contact met jou! En dat doen we het liefst per e-mail. Een e-mail is beter voor het milieu en goedkoper! Heb jij jouw e-mailadres al doorgegeven? Log in op MijnMarsPensioen en geef jouw e-mailadres door.

Veelgestelde vragen

Vorig jaar zag je op het UPO eerst alles over jouw MUP-rekening en daarna over de MSP-gedeelte. Dit jaar is dat anders. De bedragen die je ziet bij bijvoorbeeld ‘welk pensioen kunt u verwachten? en ‘wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?’ zijn het MUP én MSP deel bij elkaar opgeteld.

Op het UPO zie je de stand van 1 januari van dit jaar. Hierdoor zie je bijvoorbeeld salariswijzigingen die na 1 januari zijn gedaan niet terug. In de pensioenplanner zie je de actuele stand van jouw pensioen.

Je UPO is gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend zijn op 1 januari van dit jaar. Het kan zijn dat er na 1 januari iets is veranderd in jouw persoonlijke situatie. Deze veranderingen zijn nog niet verwerkt op je UPO van dit jaar. Deze zijn pas zichtbaar op je UPO van volgend jaar.

Je pensioen kan mee- of tegenvallen door verschillende ontwikkelingen waar je geen invloed op hebt. Om je daar meer inzicht over te geven, vind je drie scenario’s op je UPO. De bedragen die je daar ziet berekenen we ieder jaar opnieuw op basis van inflatie, renteontwikkelingen en beleggingsrendement. De regels om de berekeningen te maken worden bepaald door De Nederlandsche Bank (DNB).