Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Mars Pensioenfonds*:

 • Ongeveer 1.380 medewerkers van Mars bouwen pensioen bij ons op.
 • Elke maand keren we aan 1.345 pensioengerechtigden een pensioen uit. Dat gaat dan over ouderdomspensioen, maar we zorgen ook voor pensioen als je arbeidsongeschikt raakt, of voor je nabestaanden als jij er niet meer bent.
 • We beheren € 1.6 miljard aan beleggingen.

* Uit jaarverslag 2022

Het bestuur van het pensioenfonds

Wie zijn wij?

Het bestuur van Mars Pensioenfonds bestaat uit mensen die bij Mars werken of gewerkt hebben: 2 leden namens de deelnemers, 3 leden namens de werkgever, 1 lid namens de pensioengerechtigden.

Wie zitten er in het bestuur?
jong talent

Talentpool Mars Pensioenfonds

Kom jij ons fonds(bestuur) versterken? Meld je nu aan voor onze Talentpool!

Onze missie

Mars Pensioenfonds voert de pensioenovereenkomst uit die is afgesproken tussen de werkgever en de ondernemingsraden. De kernwaarden en identiteit van Mars Pensioenfonds zijn gebaseerd op de vijf kernprincipes van Mars Pensioenfonds: 

 • Kwaliteit 
 • Verantwoordelijkheid 
 • Wederkerigheid 
 • Efficiëntie 
 • Vrijheid 
Fabriek 4

Onze visie

Tot de ingang van het nieuwe pensioenstelsel zullen de kenmerken van Mars Pensioenfonds geleidelijk veranderen als gevolg van het gesloten karakter van de eindloonregeling en de toenemende omvang van de MUP-MSP regeling. Zo zien wij het Mars Pensioenfonds in de periode tot het nieuwe pensioenstelsel is geïmplementeerd:

 • Wij hebben de ambitie om uitstekende pensioenregelingen te bieden.
 • We hebben nog steeds een paritair bestuur met de mogelijkheid van een extern bestuurslid.
 • Wij streven naar uitstekende kwaliteit in onze dienstverlening met behulp van interne en externe excellente expertise
 • We willen de goede relatie met de sponsorende onderneming en het vertrouwen van de deelnemers in MPF behouden.
 • Wij zullen minder complexe pensioenregelingen uitvoeren.
 • We zullen het pensioenfonds zo goed mogelijk voorbereiden op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
 • Het pensioenbestuur zal te allen tijde rekening houden met de belangen van alle belanghebbenden bij de plannen op een evenwichtige manier afwegen.

Keuzes en invloed van het bestuur

De belangrijkste taak van het bestuur is: ervoor zorgen dat alle pensioenen juist en op tijd worden betaald. Daarvoor innen we de pensioenpremies, beheren en beleggen de pensioengelden. In ons jaarverslag lees je meer over de beleggingsactiviteiten.

Het bestuur stelt ook het pensioenreglement van het fonds vast. Daarin staat:
•  hoe we de pensioenen berekenen;
•  welke verplichtingen jij hebt om pensioen te krijgen.

In de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever(s) hebben we de afspraken vastgelegd over de betaling van de pensioenpremies.

Blue Sky Group verzorgt de uitvoering van de pensioenregelingen.
Het Mars Investment Team ondersteunt het bestuur bij onder andere controles van de uitvoering, de beleggingen, beleids- en bestuursvraagstukken. 

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet Mars samen met de ondernemingsraden. Jouw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Samen met professionals

De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan verschillende partijen. Zij dragen zorg voor:

 • de pensioenadministratie (Blue Sky Group)
 • de beleggingen (Secor Investment Advisors LLP, London)
 • de bestuursondersteuning (Mars Treasury & Benefits)

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Mars Pensioenfonds moet zich houden aan de regels van de Pensioenwet net als alle andere pensioenfondsen in Nederland.

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds.

Interne controle: verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht, sleutelfunctiehouders en de compliance officer.

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een accountant en actuaris.

Lees verder

Het pensioenfonds maakt kosten

Om jouw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

Bij welke kosten maken wij in het Pensioen 1-2-3 lees je hier meer over.

Lees verder

Veelgestelde vragen

De bestuurders van het pensioenfonds die niet in dienst zijn van de werkgever ontvangen een vergoeding, die voor rekening van de werkgever komt.