Nieuws

22 december 2022

Nieuws

De indexatie per 1 januari 2023 is bekend

Per 1 januari 2023 verhogen we de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers en vindt er een inhaalindexatie plaats over 2021.
20 december 2022

Interview

De mensen achter het pensioenfonds: Paul van Beek

Het bestuur van Mars Pensioenfonds bestaat uit mensen die bij Mars werken of gewerkt hebben. Maar wie zijn de bestuursleden? In dit artikel lees je meer over bestuurslid Paul van Beek.
25 november 2022

Nieuws

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2028 omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.
1 november 2022

Nieuws

Pensioen3daagse van start: kom met ons in contact over je pensioen!

Pensioen3daagse van start: kom met ons in contact over je pensioen!
3 oktober 2022

Nieuws

Rentebijschrijving 2e helft 2022 MUP-regeling

De rentebijschrijving voor de tweede helft van 2022 is vastgesteld.
30 september 2022

Nieuws

Jouw Uniform Pensioenoverzicht 2022 staat klaar in MijnMarsPensioen

29 september 2022

Interview

De mensen achter het pensioenfonds: Wim van de Laar

Het bestuur van Mars Pensioenfonds bestaat uit mensen die bij Mars werken of gewerkt hebben. Maar wie zijn de bestuursleden? In dit artikel lees je meer over bestuurslid Wim van de Laar.
25 augustus 2022

Nieuws

De nieuwe pensioenregels uitgelegd op Onsnieuwepensioen.nl

Wil je meer weten over de nieuwe pensioenregels? Op 25 augustus heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website onsnieuwepensioen.nl gelanceerd.
16 augustus 2022

Nieuws

Betaald ouderschapsverlof en je pensioen

Vanaf 2 augustus 2022 is er een nieuwe wet in werking gegaan en heb je na de geboorte van je kind recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Maar zijn er ook gevolgen voor je pensioen?
8 augustus 2022

Nieuws

Uitstel nieuwe keuzemogelijkheid ‘Bedrag ineens’

De behandeling en ingangsdatum van het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om op je pensioendatum een deel van je pensioen in één keer op te nemen, is uitgesteld. De voorgestelde ingangsdatum is nu 1 juli 2023. Met deze nieuwe keuzemogelijkheid kan je maximaal 10% van jouw ouderdomspensioen in één keer opnemen.