Nieuws

16 mei 2018

Nieuws

Verkiezingen bestuurslid namens de pensioengerechtigden

Ben jij pensioengerechtigde van Mars Pensioenfonds? De termijn van het bestuurslid namens de gepensioneerden, Harry Faassen, loopt per 1 juli af. We willen je uitnodigingen om jezelf kandidaat te stellen als bestuurslid van Mars Pensioenfonds. Harry Faassen is zelf ook beschikbaar voor herbenoeming voor een termijn van 4 jaar. Meer over de verkiezingen lees je hieronder.

2 mei 2018

Nieuws

Eerder dan vijf jaar vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Dan is een intentieverklaring nodig

Wil je eerder met pensioen? Bijvoorbeeld eerder dan vijf jaar vóór je AOW-leeftijd? Dan moet je van de Belastingdienst een zogenoemde intentieverklaring tekenen.

2 mei 2018

Nieuws

AOW, pensioendatum en pensioenleeftijd, hoe zit dat?

Als het om pensioen gaat, heb je te maken met verschillende leeftijden. Hoe zit het nou precies? En wat betekent het voor jou?

7 maart 2018

Nieuws

Het Verantwoordingsorgaan zoekt een nieuw lid

Mars Pensioenfonds is voor het Verantwoordingsorgaan (VO/Accountability Council) op zoek naar een nieuwe kandidaat namens de medewerkers. Een van de huidige leden van het VO, Paul van Bree, maakt namelijk de overstap naar het bestuur van MPF. Hierdoor is er een vacature in het VO, waarvoor al een potentiële kandidaat is (Judith Vermeulen). Je kunt jezelf aanmelden als kandidaat voor de vacature.

14 februari 2018

Nieuws

Mars Pensioenfonds is uit herstel

De beleidsdekkingsgraad lag eind 2017 boven het vereiste eigen vermogen van 131,9%. Daardoor was Mars Pensioenfonds eindelijk uit herstel. Per 1 januari 2018 hebben we de ingegane pensioenen kunnen verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Als de beleidsdekkingsgraad boven het vereiste niveau blijft, kunnen we per 1 januari 2019 een volledige toeslag verlenen.

12 januari 2018

Nieuws

Kies vanaf je 55ste voor een vast of een variabel pensioen

Als je deelneemt aan de MUP/MSP-regeling, kies je op je pensioendatum voor een vast of een variabel pensioen. Nieuw is dat je al vanaf je 55ste een voorlopige keuze kunt maken voor het kapitaal in de MSP-regeling. Je kiest dan of je jouw beleggingen wilt afstemmen op een vast of variabel pensioen. Daarvoor komen er in januari 2018 een Life Cycle Vast en een Life Cycle Variabel.

14 september 2017

Nieuws

Heb ik later genoeg inkomen?

In het nieuwe UPO staat hoeveel pensioen je op dit moment hebt opgebouwd. Je wilt natuurlijk ook weten hoeveel pensioen je later mag verwachten. En of dat genoeg is. Die antwoorden vind je in het Pensioendashboard.

14 september 2017

Nieuws

Hoe zeker is mijn pensioen?

In het UPO staat hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd. In het Pensioendashboard staat wat je kunt opbouwen als je bij Mars blijft werken. Hoe zeker is het eigenlijk dat je deze bedragen echt krijgt?

14 september 2017

Nieuws

Het nieuwe UPO: korter en duidelijker

Het UPO is vergeleken met vorig jaar erg veranderd. Het nieuwe UPO is veel korter, duidelijker en overzichtelijker geworden. En er staan herkenbare iconen in.

11 augustus 2017

Nieuws

Verlenging termijn Ad van Gestel

Ad van Gestel zit sinds 2014 in het Verantwoordingsorgaan van Mars Pensioenfonds (als vertegenwoordiger van de gepensioneerden). Hij stelt zich nu beschikbaar voor nog een termijn van drie jaar.