Nieuws

11 december 2019

Nieuws

Wat wij leerden uit de evaluaties van de workshops pensioenplanner

Op 24 oktober hielden we 3 workshops over het gebruik van de pensioenplanner. In totaal 44 deelnemers vonden een plek in de workshops. Na een korte uitleg over de pensioenregeling gingen ze vooral zelf aan de slag.
19 september 2019

Nieuws

Rente flink omlaag in augustus: gevolgen voor ons pensioenfonds

Al 30 jaar lang daalt de rente. Om het simpel te zeggen: voor mensen, organisaties en landen met schulden is dat fijn. Die betalen minder voor het hebben van die schulden. Maar voor mensen, organisaties en landen met spaargeld is dat minder prettig. Hun geld groeit niet of nauwelijks.
18 september 2019

Nieuws

Rentebijschrijving 1e helft 2019 MUP-regeling

De rentebijschrijving voor de MUP-regeling voor de eerste helft van 2019 is vastgesteld: voor actieve deelnemers is dit 4,02%. Voor gewezen deelnemers is dit 3,63%. In de tweede helft van 2018 was dit 4,88% voor actieven en 4,51% voor gewezen deelnemers (op jaarbasis).
17 september 2019

Nieuws

Nieuw pensioenstelsel

Begin juni 2019 is er overeenstemming bereikt tussen de sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de regering over een nieuw pensioenstelsel. Voor veel pensioenfondsen was de noodzaak groot om nieuwe pensioenregels af te spreken. In het nieuwe voorstel kunnen pensioenfondsen straks makkelijker en sneller meebewegen met de economie. De AOW leeftijd wordt tot 2021 bevroren en zal daarna langzamer stijgen dan eerst was afgesproken.
17 september 2019

Nieuws

Nieuw! Uw pensioen als het mee- of tegenzit

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u informatie over uw pensioen en de AOW. U ziet onder andere het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Mars Pensioenfonds. Vanaf oktober 2019 komt er iets nieuws bij. Naast de bedragen die u altijd al zag, ziet u een plaatje met 3 bedragen.
3 mei 2019

Nieuws

Samenwonen, trouwen en jouw pensioen

Als je samen de verhuisdozen uitpakt, denk je niet meteen aan je pensioen. En als je de bruidstaart aansnijdt, is er wel wat belangrijkers dan pensioen. Toch is het handig een paar dingen over je pensioen te weten. En wat je moet doen als je gaat samenwonen.
27 februari 2019

Nieuws

Financiële situatie Mars Pensioenfonds

Het is volop in het nieuws: de dekkingsgraden van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland zijn eind 2018 gedaald. Bij de één was die daling groter dan bij de ander. Maar over de gehele linie was het laatste kwartaal van 2018 niet gunstig voor pensioenen. Ook bij Mars Pensioenfonds is de dekkingsgraad gedaald. Maar we staan er nog steeds goed voor.
20 december 2018

Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 verhogen we de ingegane pensioenen met de volledige toeslag: 1,41%. Mars Pensioenfonds neemt het toeslagbesluit ieder jaar in november. Dit gebeurt op basis van het prijsindexcijfer en de beleidsdekkingsgraad van september van dat jaar. In september lag de beleidsdekkingsgraad ruim boven het vereiste eigen vermogen (ca. 123%). Dat is een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van een volledige toeslag. Een volledige toeslag betekent 75% van de prijsinflatie.
3 december 2018

Nieuws

Vacature Adviescommissie Medewerkers Selectie Plan (IC ASP)

Er is een vacature in de Adviescommissie van het Medewerkers Selectie Plan (MSP). De commissie adviseert het pensioenfondsbestuur over de investeringen van het MSP, de fondsen die beschikbaar zijn voor opt-out en is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie van het beleggingsbeleid en risicohouding. Als lid van de commissie vertegenwoordig je de deelnemers van de MSP-pensioenregeling.
13 juli 2018

Nieuws

Over het bestuur

Er zijn wat benoemingen geweest binnen Mars Pensioenfonds (MPF). In dit nieuwsbericht lees je hier meer over.