Nieuws

6 juli 2020

Nieuws

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar verder over de uitwerking van dat akkoord. Maar op vrijdag 12 juni 2020 werden het kabinet en de sociale partners het ook hierover eens.

5 juli 2020

Nieuws

Jaarverslag 2019

WIl je alles weten over de (financiële) ontwikkelingen van het Mars Pensioenfonds? Lees dan het jaarverslag 2019. Het bestuur heeft dit jaarverslag over 2019 goedgekeurd. Je vind alle overige jaarverslagen op de pagina downloads.

24 juni 2020

Nieuws

Herbenoeming Ad van Gestel Verantwoordingsorgaan Mars Pensioenfonds

Sinds 2014 zit Ad van Gestel in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Mars Pensioenfonds. Hij zit in het VO als vertegenwoordiger van de gepensioneerden. We hebben je eind april via een brief laten weten dat Ad zich beschikbaar heeft gesteld voor nog een termijn van vier jaar.

2 april 2020

Nieuws

Moet ik een Bewijs van in leven zijn opsturen?

Als u pensioen ontvangt en in het buitenland woont, kunnen we u vragen een Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vitae) naar ons te sturen.

31 maart 2020

Nieuws

Vertraging post als je in het buitenland woont

Als je in het buitenland woont, krijg je post van ons waarschijnlijk later. Soms wordt post nu helemaal niet bezorgd. Dit heeft te maken met het coronavirus. De vertraging is afhankelijk voor het land waarin je woont. Kijk voor meer informatie op de website van PostNL.

17 maart 2020

Nieuws

Administratiekosten MUP/MSP

Met terugwerkende kracht vanaf januari 2020 brengt Mars Pensioenfonds deelnemers aan het Medewerkers Selectie Plan (MSP) periodiek administratiekosten in rekening. Dit is nodig omdat vermogensbeheerder Vanguard geen kortingen meer geeft op de administratiekosten. Daar staat tegenover dat de beleggingskosten omlaag zijn gegaan. Vanguard belegt de pensioenpot van de MSP-regeling.

20 december 2019

Nieuws

Deeltijdpensioen als tussenstop

De pensioenregeling van Mars Pensioenfonds is best flexibel. Deeltijdpensioen is voor veel oudere werknemers een prima manier om gezond de eindstreep te halen. Daarom is het logisch dat we daar regelmatig vragen over krijgen. Steeds meer werknemers maken er gebruik van.

20 december 2019

Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 verhogen we de ingegane pensioenen voor actieve deelnemers met de volledige toeslag: 1,98 %.

16 december 2019

Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 verhogen we de ingegane pensioenen met de volledige toeslag: 1,98%.
Mars Pensioenfonds heeft dit, na positief advies van het Verantwoordingsorgaan, in haar bestuursvergadering van december kunnen besluiten.

11 december 2019

Nieuws

Wat wij leerden uit de evaluaties van de workshops pensioenplanner

Op 24 oktober hielden we 3 workshops over het gebruik van de pensioenplanner. In totaal 44 deelnemers vonden een plek in de workshops. Na een korte uitleg over de pensioenregeling gingen ze vooral zelf aan de slag.