Nieuws

15 april 2021

Nieuws

Administratiekosten MSP 2021

Het bestuur heeft de administratiekosten voor deelnemers aan het Medewerkers Selectie Plan (MSP) vastgesteld voor 2021. Deze administratiekosten brengt Mars Pensioenfonds weer periodiek in rekening sinds 1 januari 2020.

7 april 2021

Nieuws

Hoe staat het met het pensioenakkoord? Een update!

Het pensioenakkoord. Je hoort er veel over, maar toch lijkt het nog ver weg. Wat is er sinds de vorige update in juli 2020 gebeurd? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw pensioen bij Mars Pensioenfonds? Tijd voor een update.

23 maart 2021

Nieuws

Herstelplan opnieuw vastgesteld

Op 23 maart heeft het bestuur van Mars Pensioenfonds het herstelplan voor 2021 opnieuw vastgesteld. Ieder jaar werken we dit plan bij, naar aanleiding van de nieuwste financiële resultaten. Goed nieuws: in het bijgewerkte plan verwachten wij dat de beleidsdekkingsgraad eind volgend jaar (2022) weer op of boven het vereist eigen vermogen (VEV) ligt.

22 maart 2021

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari 2021

Eind februari 2021 is de beleidsdekkingsgraad 113,9%. Dit is een stijging ten opzichte van januari 2021. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad is in februari gestegen van 119,3% naar 123,1%.

16 februari 2021

Nieuws

Beleidsdekkingsgraad januari 2021

De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

17 december 2020

Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2021

Goed nieuws! Per 1 januari 2021 verhogen we de pensioenen voor gepensioneerde deelnemers en gewezen deelnemers met 0,34%.

6 juli 2020

Nieuws

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar verder over de uitwerking van dat akkoord. Maar op vrijdag 12 juni 2020 werden het kabinet en de sociale partners het ook hierover eens.

5 juli 2020

Nieuws

Jaarverslag 2019

WIl je alles weten over de (financiële) ontwikkelingen van het Mars Pensioenfonds? Lees dan het jaarverslag 2019. Het bestuur heeft dit jaarverslag over 2019 goedgekeurd. Je vind alle overige jaarverslagen op de pagina downloads.

24 juni 2020

Nieuws

Herbenoeming Ad van Gestel Verantwoordingsorgaan Mars Pensioenfonds

Sinds 2014 zit Ad van Gestel in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Mars Pensioenfonds. Hij zit in het VO als vertegenwoordiger van de gepensioneerden. We hebben je eind april via een brief laten weten dat Ad zich beschikbaar heeft gesteld voor nog een termijn van vier jaar.

2 april 2020

Nieuws

Moet ik een Bewijs van in leven zijn opsturen?

Als u pensioen ontvangt en in het buitenland woont, kunnen we u vragen een Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vitae) naar ons te sturen.