Interview

De mensen achter het pensioenfonds: Fred Nieuwland

16 februari 2023

Fred Nieuwland is de nieuwe bestuursvoorzitter van Mars Pensioenfonds. Hij stelt zich voor, vertelt meer over zijn nieuwe rol als voorzitter en deelt zijn visie op de toekomst van Mars Pensioenfonds.

Kun je jezelf kort voorstellen?

Ik ben Fred Nieuwland, bijna 58 jaar oud. Samen met mijn vrouw woon ik in Weert, op een halfuurtje rijden van onze familie en vrienden in Zuid-Limburg. Daar wonen we nu 23 jaar. Ik heb econometrie gestudeerd in Tilburg en ik ben op een financieel onderwerp gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Voordat ik bij Mars terechtkwam heb ik verschillende functies gehad, waarbij ik altijd zelf belegd heb voor pensioenfondsen of pensioenfondsen heb geadviseerd over hun beleggingsbeleid.   

Hoe ben je bij Mars terecht gekomen?

Dat is wel een leuke anekdote. Destijds werkte ik in Amsterdam en ging ik iedere dag met de trein op en neer. ’s Morgens vroeg pakte ik de gratis krant de Metro mee om in de trein te lezen. Toen heb ik iets gedaan dat ik daarvoor nog nooit had gedaan, en daarna ook nooit meer heb gedaan: ik heb mijn horoscoop gelezen. In die horoscoop stond: Mars komt op uw pad. Ik heb daar verder niet bij stil gestaan, maar toen ik ’s avonds weer met de trein naar huis reed had ik het Financieele Dagblad bij me en daar stond een advertentie in van Mars. Ik dacht: dat kan geen toeval zijn. Ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen.

Hoe ziet jouw loopbaan bij Mars er tot nu toe uit?

Ik ben in 2006 begonnen als Investment Manager EMEA. In die rol hield ik toezicht op het vermogensbeheer van de Europese Mars Pensioenfondsen. In 2015 heb ik drie jaar op het hoofdkantoor van Mars in McLean gewerkt, in de wereldwijde functie van Chief Investment Officer. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik in de VS zou blijven, maar na een paar jaar kwam ik erachter dat ik eigenlijk net zoveel tijd doorbracht in Europa als in de VS. Daarom ben ik in 2018 teruggekomen naar Nederland en naar Veghel. Als Chief Investment Officer ben ik met een team verantwoordelijk voor het toezicht op het vermogensbeheer van alle Mars Pensioenfondsen.

Hoe ben je voorzitter van Mars Pensioenfonds geworden?

William van Ettinger, de vorige voorzitter, gaf aan na 25 jaar het stokje over te willen dragen. Mars heeft mij toen gevraagd of ik deze rol op me zou willen nemen. Het fonds gaat nu een belangrijke transitiefase in en ik zou daar vanuit mijn dagelijkse rol toch al bij betrokken zijn geweest. Dus heb ik ja gezegd. Na akkoord van het bestuur is de toezichtprocedure bij De Nederlandsche Bank (DNB) gestart. In januari heeft DNB toegestemd en ben ik officieel benoemd tot voorzitter.

Waar kijk je het meeste naar uit in jouw nieuwe rol als voorzitter?

Waar ik het meest naar uitkijk is dat ik het overzicht heb over de hele transitie naar de nieuwe pensioenregeling. Dat is een geweldige uitdaging waarbij er heel veel op ons af komt. Het vraagt heel veel voorbereidingswerk, de hele transitie moet gepland worden en we moeten zorgen dat de implementatie goed verloopt. Dat is heel intensief, maar ik zie het als een hele mooie uitdaging om die transitie in goede banen te leiden.

Wat hoop jij bij Mars Pensioenfonds te bereiken?

Dat iedereen die bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel betrokken is, zowel het pensioenfondsbestuur, als de werkgever, als het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht, als de ondernemingsraad en niet te vergeten alle deelnemers, tot de conclusie komen dat het een mooie nieuwe regeling voor de deelnemers is. We zullen natuurlijk met ieders belangen rekening moeten houden. Als alle stakeholders uiteindelijk zeggen: ja, dit is een goede regeling voor alle deelnemers en er is met ieders belang voldoende rekening gehouden. Dan heb ik bereikt wat ik zou willen bereiken.

Heb je een persoonlijke pensioentip voor onze deelnemers?

Het klinkt heel schoolmeesterachtig maar denk eens na over je pensioen. Niet pas 5 jaar voordat je met pensioen gaat maar denk erover na als je carrière begint. Want hoe langer je horizon is hoe meer mogelijkheden je hebt om eventueel bij te sparen of bij te sturen. Je werkt 40 tot 45 jaar en daarna moet je nog 20 tot 25 jaar door. Begin dus tijdig na te denken wat je straks zou willen doen, welke levensstandaard je wilt hebben op het moment dat je daadwerkelijk met pensioen gaat.

Tot slot, wil je nog iets kwijt?

Ik zou een warm pleidooi willen houden voor de Talentpool van het pensioenfonds. Bij Mars Pensioenfonds zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde associaties die ook hun bijdrage willen leveren aan het verantwoordingsorgaan of het pensioenfondsbestuur. We kunnen nooit genoeg mensen in onze Talentpool hebben en je steekt er altijd wat van op. Het werk van het pensioenfondsbestuur gaat tenslotte ook over jouw inkomen na pensionering!