Nieuws

De indexatie per 1 januari 2023 is bekend

22 december 2022

Goed nieuws! Per 1 januari 2023 verhogen we de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers met de maximale indexatie die mogelijk is volgens ons beleid. Bovendien vindt er een inhaalindexatie plaats over 2021.

Indexatie pensioen van gepensioneerden en gewezen deelnemers

Per 1 januari 2023 verhogen we de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers aan de eindloonregeling met een indexatie van 3,27%.

Hoeveel verhoging is mogelijk? 

Volledige indexatie volgens ons beleid betekent dat pensioenen voor 75% mee kunnen stijgen met de prijsstijging tot een maximum van 3%. Voorheen was het beleid van Mars Pensioenfonds dat de jaarlijkse indexatie van de pensioenen ook niet hoger mocht zijn dan het loonindexcijfer. Deze maximering op de loonindex is komen te vervallen. 

Berekening

In 2022 was het loonindexcijfer 1,75%. Per 1 januari 2022 zijn de pensioenen daarom verhoogd met 1,75% in plaats van 2,02%. Op basis van de wijziging in het beleid corrigeren we de indexatie van 2022 met 0,27%. In totaal verhogen we de pensioenen per 1 januari 2023 dus met 3 + 0,27 = 3,27%. 

Inhaalindexatie 2021

Per 1 januari 2023 kunnen we ook toeslag voor 2021 inhalen voor gepensioneerden en gewezen deelnemers van Mars Pensioenfonds. In 2021 was de financiële situatie van het pensioenfonds minder goed, waardoor we niet de volledige toeslag konden geven. Omdat het nu in financieel opzicht goed gaat, gaan we de toeslag van 1 januari 2021 inhalen met 0,49%

Je hebt niet automatisch recht op deze toeslag. Je heb alleen recht op de inhaaltoeslag als je per 1 januari 2021:
-    uit dienst bent óf
-    gepensioneerd bent óf
-    arbeidsongeschikt bent óf
-    ex-partner bent.
Bovendien moet je dat op 1 januari 2023 nog steeds zijn.