Nieuws

Rentebijschrijving 2e helft 2022 MUP-regeling

3 oktober 2022

De rentebijschrijving voor de tweede helft van 2022 is vastgesteld. Voor actieve en gewezen deelnemers in de MUP-regeling is de rente 12,73% (op jaarbasis).

In de MUP-regeling vorm je een kapitaal op je MUP-rekening. Mars Pensioenfonds belegt dit kapitaal voor jou. Op deze MUP-rekening krijg je rendement. Wij proberen een zo hoog mogelijk rendement te geven, maar het rendement is maximaal 3% hoger dan het prijsindexcijfer.

Hoe wordt de rentebijschrijving bepaald?
Het rentepercentage is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • De rentebijschrijving is afhankelijk van het rendement en de middelen van het fonds.
  • De rente op jaarbasis bedraagt maximaal het prijsindexcijfer vermeerderd met 3 procentpunten.
  • Het prijsindexcijfer wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Voor het prijsindexcijfer vanaf juli wordt gekeken naar de periode maart-maart, oftewel maart 2021 tot maart 2022.

Deze uitgangspunten zorgen nu voor een rentebijschrijving van 12,73%.