Nieuws

Volledige toeslag per 1 januari 2022

23 december 2021

Goed nieuws! Per 1 januari 2022 verhogen we de pensioenen voor gepensioneerden én gewezen deelnemers aan de eindloonregeling met een volledige indexatie van 1,75%.

Mars Pensioenfonds neemt het toeslagbesluit ieder jaar in november. Dit gebeurt op basis van het prijsindexcijfer en de beleidsdekkingsgraad van september van dat jaar. In september lag de beleidsdekkingsgraad met 125,2% boven het vereist eigen vermogen (ongeveer 123%) en de indexatie-limiet. Daardoor kan een volledige toeslag gegeven worden. 

Berekening

De prijzen zijn het afgelopen jaar met 2,7% gestegen. Een volledige toeslag is 75% van deze inflatie, dus 2,02%. Maar, de hoogte van de toeslag mag niet hoger zijn dan het loonindexcijfer. Dit loonindexcijfer is 1,75%. Daarom is de volledige toeslag gelijk aan 1,75%.