Nieuws

Invloed oorlog in Oekraïne op onze beleggingen in de eindloonregeling

4 april 2022

De Russische inval in Oekraïne is nu ruim een maand bezig. We kijken met afschuw naar de verschrikkelijke gebeurtenissen. Ons medeleven gaat uit naar alle Oekraïners, zowel daar als in Nederland. De impact van de oorlog op het land en haar inwoners is natuurlijk gigantisch. Toch staan we stil bij de gevolgen van het conflict in Oekraïne op ons fonds. Met betrekking tot het beheer van onze eindloonregeling hebben we de impact op het plan en uw beleggingen nader bekeken.

Veel beweging in de financiële markten

De premie in de eindloonregeling wordt belegd. Dit doen we in aandelen en obligaties. Een van de gevolgen van het conflict is dat de financiële markten flink in beweging zijn. Beurskoersen dalen en de gas- en olieprijzen stijgen waardoor de inflatie verder oploopt. 

Directe impact

De beleggingsportefeuille is zo optimaal mogelijk gespreid. Zo hebben we een klein deel van onze beleggingsportefeuille (slechts 0,4%) in Russische, Wit- Russische en Oekraïense beleggingen. Deze beleggingen zijn nu niet liquide en in een negatieve uitkomst zou dit tot een totaal verlies ervan kunnen leiden. Uiteraard volgen we de regels op wat betreft de sancties van de EU. 

Focus op de lange termijn

Aandelenmarkten wereldwijd laten een negatief rendement zien als gevolg van de oorlog in Oekraïne. We zien dat ontwikkelingen op de korte termijn, zoals deze crisis, vaak op de langere termijn minder invloed hebben. Dit zagen we bijvoorbeeld ook bij de start van de coronacrisis. De scherpe daling van de aandelenkoersen begin 2020 werd in 2021 ruimschoots goedgemaakt. Uiteraard kunnen we geen enkele voorspelling doen over de effecten van de huidige situatie. De beleggingsportefeuille van Mars Pensioenfonds was al eerder planmatig defensiever ingericht in verband met de goede dekkingsgraad. Het gevolg daarvan is dat het totaalrendement in 2022 tot dusverre weliswaar negatief is, maar verhoudingsgewijze beperkt negatief. Tegelijkertijd is de rente gestegen, en dat heeft tot gevolg dat de waardering van de pensioenverplichtingen sterker is gedaald dan de waarde van de beleggingen, zodat de dekkingsgraad zelfs iets is gestegen.

 

Situatie Oekraïne

Zien geen aanleiding om beleid aan te passen

We houden de situatie in Oekraïne en de onrust op de financiële markten scherp in de gaten. Met onze blik op de lange termijn zien wij nu nog geen aanleiding om ons beleggingsbeleid aan te passen. Mocht dat veranderen dan lees je daarover op onze website.