Nieuws

Wetsvoorstel met nieuwe pensioenregels naar de 2e kamer

4 april 2022

Op 30 maart 2022 is een wetsvoorstel ingediend om de regels voor pensioen in Nederland aan te passen. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, heeft dit waarschijnlijk ook gevolgen voor de manier waarop wij straks jouw pensioen regelen. Het duurt nog een tijd voordat je hier zelf iets van gaat merken, maar we vinden het belangrijk dat je weet waarom en wanneer er nieuwe regels komen. Niet alles gaat veranderen, jouw pensioendatum blijft hetzelfde en de mogelijkheden voor vroeg of laat pensioneren blijven ook bestaan. 

Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?
Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd op het gebied van demografie, economie en de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden en mensen werken over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij een werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat het pensioenstelsel beter bestand is tegen nadelige ontwikkelingen op financiële markten en voorkomen dat bepaalde generaties in hun pensioenopbouw benadeeld worden ten opzichte van andere generaties. 

Om de nieuwe afspraken door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer instemmen met dit voorstel, gaat de nieuwe Pensioenwet in. 

Wanneer ga je iets merken van de veranderingen?
Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, gaan de nieuwe regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023 in. Daarna zijn Mars en haar affiliated companies aan zet. Zij bepalen samen, in nauw contact met ons, hoe jouw pensioenregeling er in detail komt uit te zien. De verwachting is dat dit uiterlijk 1 januari 2025 definitief is. Daarna kunnen we voor je berekenen wat de wijzigingen betekenen voor je persoonlijke pensioen en de wijzigingen in de administratie verwerken. Dit moet vóór 1 januari 2027.  

De verwachting is dat sommige onderdelen van het wetsvoorstel per 1 januari 2023 al van toepassing zijn, zoals de mogelijkheid om bij pensionering een deel van het pensioenvermogen ineens te laten uitkeren. Mocht dit voor jou gelden, dan houden we je hier uiteraard van op de hoogte.

Wat betekent dit op dit moment voor jou?
Op dit moment verandert er niks aan de pensioenregeling. Jouw pensioenopbouw, de pensioendatum en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige regeling. Ook kan je gebruik blijven maken van het eerder of later met pensioen gaan. Daarnaast staat het Mars Pensioenfonds er financieel goed voor.  
 

Vragen?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Wij helpen jou graag. Je kan ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 088 015 79 20  of pensioenservice@marspensioen.nl.