Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes heb je zelf?

Jouw pensioen meenemen: waardeoverdracht

Verander je van werkgever? Dan kun je jouw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder.

Pensioenregelingen vergelijken

Pensioenregelingen vergelijken

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen (of omgekeerd)

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen (of omgekeerd).

Een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) aankopen

Je kunt een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) aankopen. 

Eerder of later met pensioen

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 68 jaar. Je kunt ook eerder of later met pensioen. 

Met deeltijdpensioen gaan

Je kunt je pensioen gedeeltelijk eerder laten ingaan. Dit moet in verhouding staan tot jouw dienstverband. 

Keuzes op een rij