Pensioen 123 Laag 2

Eerder of later met pensioen

Je kunt eerder of later dan 68 jaar met pensioen

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 68 jaar. Wil je eerder of later met pensioen? Dan moet je dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met jouw werkgever.

Wil je voor jouw 68e met pensioen? Je kunt kiezen om jouw pensioen eerder te laten ingaan. Bijvoorbeeld op jouw AOW-leeftijd. Dat is namelijk het moment waarop jouw arbeidsovereenkomst bij Mars stopt. Nog eerder kan ook. Je kunt jouw pensioen vanaf jouw 50e laten ingaan. Als je eerder met pensioen gaat, bouw je minder pensioen op en moet het pensioenfonds jouw pensioen langer uitkeren. Jouw jaarlijkse pensioenuitkering wordt dan lager. Houd er ook rekening mee dat je dan nog geen AOW krijgt. Je pensioen laten ingaan voor je AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de belasting. Meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl. Ga je meer dan tien jaar voor jouw AOW-datum (gedeeltelijk) met pensioen? Dan moet je voor dat gedeelte stoppen met werken. 

Wil je eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen? Dan moet je dit minimaal zes maanden voor jouw pensioendatum bij ons aanvragen. Als je pensioen is ingegaan, kun je dit niet meer terugdraaien. Gebruik het formulier Aanvraag vervroegd pensioen  als je eerder met pensioen wilt. 

Gedeeltelijk eerder met pensioen

Je kunt je pensioen ook gedeeltelijk eerder laten ingaan. Dit moet in verhouding staan tot jouw dienstverband. Als je voor 60% doorwerkt, dan mag je 40% van jouw pensioen laten ingaan. Als jouw deeltijdpensioen eenmaal is ingegaan, kun je dit niet meer verlagen. Deeltijdpensioen eindigt op je pensioendatum. 

Later met pensioen

Wil je pas na jouw 68e met pensioen? je kunt jouw pensioen tot uiterlijk jouw 70e uitstellen. Je moet dan wel blijven doorwerken. Als je stopt met werken, moet jouw pensioen direct ingaan. Als je later met pensioen gaat, is jouw pensioen hoger. Zes maanden voor jouw AOW-datum krijg je van ons een aanvraagformulier voor jouw pensioen. Daarop kun je aangeven dat je later met pensioen wilt. Als jouw pensioen is ingegaan, kun je dit niet meer terugdraaien.

Overleg met jouw werkgever

Wil je voor jouw AOW-leeftijd met pensioen? Bespreek dit met jouw lijnmanager.

Hier moet je aan denken bij het omruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen

  • De keuze is eenmalig. Als je bij pensionering eenmaal gekozen hebt om wel of niet om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. In Mijn planner kun je de bedragen van jouw ouderdomspensioen en jouw partnerpensioen bekijken als je kiest voor omruilen.
  • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van jouwpensioen. Deze factoren worden periodiek (jaarlijks of halfjaarlijks) vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van jouw pensioen.
pensioencoaches

Online pensioentraining terugkijken

In november 2023 organiseerden wij voor het eerst online pensioentrainingen. Heb jij deze gemist? Geen probleem! Je kunt deze terugkijken in MijnMarsPensioen onder 'Online Pensioentraining'.

familie gepensioneerden