Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is jouw pensioen?

De hoogte van jouw pensioen staat niet vast

De hoogte van jouw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Het risico dat de prijzen stijgen en je pensioen aan waarde verliest. 

Indexatie (eindloonregeling)

Zolang je bij Mars werkt bouw je pensioen op. De opbouw van jouw pensioen is gekoppeld aan jouw volledige diensttijd en laatstverdiende salaris. Als je uit dienst bent of met pensioen bent proberen wij jaarlijks jouw pensioen te verhogen. Zo hebben we de afgelopen drie jaar de pensioenen verhoogd:

Jaar           
Indexatie niet-actieven
Stijging van de prijzen*
2024 0,16% 0,21%
2023 3,76% 14,53%
2022 1,75% 2,70%


* de cijfers over de stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. 

 

Korten

Als we een tekort hebben maken we een herstelplan en kunnen we de volgende maatregelen nemen

  • De pensioenen worden niet of niet volledig verhoogd.
  • De premie van de werkgever gaat omhoog
  • In het uiterste geval verlagen we jouw pensioen