Pensioen 123 Laag 1

Hoe bouw je pensioen op?

Op drie manieren

Je bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.

B. Pensioen bij Mars Pensioenfonds. Dit pensioen bouw je op via jouw werkgever Mars. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Eindloonregeling

Ieder jaar bouw je een stukje van jouw pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt is met name gebaseerd op het salaris dat je aan het eind van jouw loopbaan verdient. Dit heet een eindloonregeling. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zolang je leeft.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouw je pensioen op over jouw pensioengevend salaris plus de gemiddelde ploegentoeslag. Een deel van jouw salaris telt niet mee. We houden namelijk al rekening met de AOW die je later krijgt. Dit noemen we de franchise. De franchise is in 2024 € 25.666,55. Over jouw brutosalaris minus de franchise bouw je jaarlijks 1,657% aan ouderdomspensioen op.

Premie

Mars betaalt de premie voor jouw pensioen. Je betaalt zelf dus niets. Alleen voor de verzekering voor aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen kan Mars een bijdrage van je vragen.