Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden) per eind maart 2022 is 133,8%. De actuele dekkingsgraad per eind maart 2022 is 143,3%.

Lees meer

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Per 1 januari 2022 verhogen we de pensioenen voor gepensioneerden én gewezen deelnemers aan de eindloonregeling met een volledige indexatie van 1,75%. Mars Pensioenfonds neemt het toeslagbesluit ieder jaar in november. Dit gebeurt op basis van het prijsindexcijfer en de beleidsdekkingsgraad van september van dat jaar.

In september lag de beleidsdekkingsgraad met 125,2% boven het vereist eigen vermogen (ongeveer 123%) en de indexatie-limiet. Daardoor kan een volledige toeslag gegeven worden.

 

Lees meer

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Overzicht van de dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

  • Bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 122% hebben we voldoende financiële buffers om de pensioenen volledig mee te kunnen laten groeien met de stijging van de lonen/prijzen (indexatie).

     

  • Ga je uit dienst? Dan verhogen wij jaarlijks jouw opgebouwde MUP met maximaal 3% + de Consumenten Prijsindex(CPI). Afhankelijk van de financiële positie van het fonds kan dit oplopen tot maximaal 13%. Het wel/niet jaarlijks verhogen van je MSP is afhankelijk van het gemaakte rendement van het fonds.