Financiële positie

Wat is onze financiële positie?

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is per eind mei 2024 143,6%. De actuele dekkingsgraad is per eind mei 2024 142,2%.

Lees meer

Wat betekent dit voor jouw pensioen?

Per 1 januari 2023 verhogen we de pensioenen van gepensioneerden en slapers van de eindloonregeling met een volledige indexatie van 3,27%.
Het Mars Pensioenfonds neemt jaarlijks in november een besluit over de indexatie op basis van de prijsindex en de beleidsdekkingsgraad in september van dat jaar. In september 2022 lag de beleidsdekkingsgraad (145,8%) boven het vereist eigen vermogen (ca. 123%) en de indexatiegrens. Hierdoor kunnen wij de volledige indexatie uitkeren.

Let op: Dit betreft de indexatie van 1 januari 2023. De indexatie van 1 januari 2024 wordt binnenkort bekend gemaakt.

Lees meer

Dekkingsgraden

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de verplichtingen, en is een indicator van de financiële positie van een pensioenfonds.

Overzicht dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 123% hebben we voldoende financiële buffers om de pensioenen volledig mee te kunnen laten groeien met de stijging van de prijzen (indexatie).

 

De hoogte van jouw pensioen kan nog veranderen. Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of jouw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op indexeren klein en wordt de kans op korten groter. Meer informatie vind je hier

Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

 

Klik hier voor meer informatie over de financiële positie van uw pensioenfonds.