Financiële positie

Dekkingsgraad Januari 2023 met legenda

Wat is onze financiële positie?

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is per eind januari 2023 151,4%. De actuele dekkingsgraad is per eind januari 2023 146,6%

Lees meer

Wat betekent dit voor jouw pensioen?

Per 1 januari 2023 verhogen we de pensioenen van gepensioneerden en slapers van de eindloonregeling met een volledige indexatie van 3,27%.
Het Mars Pensioenfonds neemt jaarlijks in november een besluit over de indexatie op basis van de prijsindex en de beleidsdekkingsgraad in september van dat jaar. In september lag de beleidsdekkingsgraad (145,8%) boven het vereist eigen vermogen (ca. 123%) en de indexatiegrens. Hierdoor kunnen wij de volledige indexatie uitkeren.

Lees meer

Dekkingsgraden

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de verplichtingen, en is een indicator van de financiële positie van een pensioenfonds.

Overzicht dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

  • Bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 123% hebben we voldoende financiële buffers om de pensioenen volledig mee te kunnen laten groeien met de stijging van de prijzen (indexatie).

     

  • De hoogte van jouw pensioen kan nog veranderen. Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of jouw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op indexeren klein en wordt de kans op korten groter. Meer informatie vind je hier

  • Bij de berekeningen in het herstelplan worden aannames gemaakt. Voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de rente en het rendement. In de loop van het jaar kan de werkelijke ontwikkeling afwijken van deze aannames. Daarom moet het fonds ieder jaar een geactualiseerd herstelplan opstellen.

  • Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

     

  • Klik hier voor meer informatie over de financiële positie van uw pensioenfonds.