Nieuws

Verhoging pensioenen (indexatie) per 1 januari 2024

28 maart 2024

Wij proberen de pensioenen van de eindloonregeling elk jaar te verhogen. Dit noemen we indexatie. Eerder lieten we al weten dat het indexatiebesluit op zich liet wachten. Nu is bekend dat per 1 januari 2024 de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers aan de eindloonregeling worden verhoogd met 0,16%. 

Hoe wordt de hoogte van de indexatie bepaald?
Indexatie, het verhogen van de pensioenen, is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds goed genoeg is. Volledige indexatie volgens het beleid van MPF betekent dat pensioenen voor 75% mee kunnen stijgen met de stijging van de prijzen, tot een maximum van 3%. 

Berekening
De hoogte van de beleidsdekkingsgraad geeft onze financiële positie weer en bepaalt of we mogen indexeren. Die beleidsdekkingsgraad was per eind september vorig jaar (2023) 148,4% en daarmee was de financiële positie goed genoeg voor volledige indexatie. 

De prijsstijging (de consumentenprijsindex, oftewel CPI, bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek, per eind september 2023) bepaalt hoeveel we de pensioenen mogen verhogen. Het afgelopen jaar is er iets gewijzigd in de manier waarop CBS het consumentenprijsindexcijfer berekent. Als we geen rekening houden met deze wijziging,  was de prijsstijging afgelopen jaar 0,21%. En 75% van die 0,21% is slechts een verhoging van 0,16%. 

De indexatie wordt verwerkt met de pensioenuitkering van mei 2024 (betaaldatum donderdag 2 mei 2024). De pensioenuitkering wordt verhoogd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024, wat betekent dat de verhoging van de maanden januari tot en met april van dit jaar ook worden uitbetaald in de pensioenuitkering van mei.

Kan het anders?
Het bestuur van MPF realiseert zich dat deze indexatie erg beperkt is. Het pensioenfonds staat er goed voor. En de prijzen van veel goederen zijn wel gestegen. Dan lijkt een ruimere verhoging van de pensioenen logisch. Maar met onze huidige pensioenregeling mogen we op dit moment niet méér verhogen dan 0,16%. 

Wel bekijken we of er andere keuzes te maken zijn rondom de berekening van de indexatie. Voorwaarde hiervoor is dat de pensioenregeling wordt aangepast. En daarover besluiten wij niet zelf, dat bepaalt de werkgever, Mars. 

We zijn in gesprek met Mars, maar door de aankomende veranderingen rondom de Wet Toekomst Pensioenen kan er helaas niet nu iets worden besloten. Het onderwerp is niet van tafel. Als dit gesprek leidt tot een aanpassing van de regeling en de indexatie, dan volgt er uiteraard een bericht op de website. 

Meer informatie

Heb je vragen over de indexatie of je pensioen? Mail dan naar pensioenservice@marspensioen.nl of bel 088 015 79 20.