Uniform Pensioenoverzicht eindloonregeling

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022 staat voor je klaar in MijnMarsPensioen. Doordat we per 1 januari 2022 van pensioenuitvoerder zijn gewisseld, ziet je UPO er dit jaar anders uit. De door jou opgebouwde aanspraken kunnen anders worden weergegeven dan je gewend was. 

Waarom zie ik een lager ouderdoms- of partnerpensioen?

Onze nieuwe pensioenuitvoerder, Blue Sky Group, houdt onder de kop 'Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd?' rekening met een standaard verdeling van het ouderdomspensioen versus het partnerpensioen. Het ouderdomspensioen is standaard 100% en het partnerpensioen is standaard 70% op het UPO. Dit was eerder niet het geval. Daarom kan het zijn dat jouw ouderdomspensioen lager wordt weergegeven dan voorgaande jaren.

Wanneer je je pensioenleeftijd bereikt en keuzes gaat maken, kan je uiteraard afwijken van de verdeling 100:70. Omdat is gebleken 100:70 de meest gekozen keuze is, geven wij dit ook weer op het Uniform Pensioenoverzicht. Op die manier geven we je een zo realistisch mogelijke weergave. 

De bedragen bij 'Hoeveel pensioen krijgt u naar verwachting als u blijft opbouwen?'  worden in 2022 op dezelfde manier weergegeven als voor 2022. 

 

Waarom verschilt de pensioenplanner van het UPO?

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft de stand per 1 januari 2022 weer. De pensioenplanner is de meest actuele stand.

Heb je geen partner? Dan zie je in de pensioenplanner geen partnerpensioen terug. Hierdoor is het ouderdomspensioen hoger dan op het Uniform Pensioenoverzicht. Heb je wel een partner en is je partner bij ons bekend? Dan zie je dezelfde verdeling als op het Uniform Pensioenoverzicht terug. 

 

Welke andere verschillen zijn er t.o.v. vorig jaar?

In 2021 zag je onder de kop 'Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?' drie scenario's. Vanaf dit jaar zie je daar alleen wat jouw partner en (eventuele) kinderen ontvangen bij overlijden wanneer je in dienst bent bij Mars. Wil je weten wat je partner en (eventuele) kinderen ontvangen als je uit dienst gaat bij Mars of als je je pensioen hebt in laten gaan? Ga dan naar de Pensioenplanner om de bedragen te bekijken. 

Factor A

De factor A geeft aan hoeveel je pensioen is gestegen het afgelopen jaar. We noemen dit ook wel de pensioenaangroei. De factor A gebruik je om de fiscale ruimte te berekenen. Op je UPO 2022 staat de factor A over het jaar 2021. Deze gebruik je voor je belastingaangifte in 2023. Dit jaar is de factor A in een aparte opgave verzonden.

Waar vind ik mijn factor A?

De factor A vind je in MijnMarsPensioen onder 'Mijn documenten' onder de titel 'Brief 04-10-2022'.

Ben je niet meer werkzaam voor Mars?

Dan is er geen factor A beschikbaar. Er is alleen pensioenaangroei wanneer er premie wordt betaald. Dit gebeurt alleen als je in dienst bent bij Mars. 

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Bijlage Grootte
1.31 MB

Heb je vragen?

Wil je in jouw specifieke geval meer in detail weten hoe het verschil tot stand is gekomen of heb je een andere vraag over het UPO of jouw pensioen? Neem dan contact met ons op. We zijn op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur telefonisch bereikbaar op 088 015 79 20 of per e-mail via pensioenservice@marspensioen.nl