Nieuws

Nieuwe leden in het Verantwoordingsorgaan zijn benoemd

19 juni 2024

Eerder dit jaar lieten wij je weten dat er twee vacatures open stonden voor het Verantwoordingsorgaan. Er werden nieuwe leden gezocht voor de vertegenwoordiging van zowel de medewerkers als de gepensioneerden. Inmiddels zijn beide vacatures ingevuld en is het Verantwoordingsorgaan compleet met zes leden.

Lid namens de gepensioneerden
Voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan Ad van Gestel blijft nog een termijn aan. Ad heeft al langere tijd een bovengemiddelde interesse voor het onderwerp pensioen en is kort na zijn pensionering op 1 juli 2014 gestart als lid van het Verantwoordingsorgaan. Inmiddels heeft Ad bijna 10 jaar ervaring, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter. Het bestuur is verheugd dat de combinatie van de ervaring van Ad en zijn motivatie heeft geleid tot zijn herbenoeming in het Verantwoordingsorgaan.

Lid namens de medewerkers
Omdat Mars Pensioenfonds hoge eisen stelt aan het Verantwoordingsorgaan, leidt het pensioenfonds zelf kandidaten op door middel van de Talentpool. Vanuit deze Talentpool is een geschikte kandidaat geïdentificeerd voor de vertegenwoordiging van de medewerkers binnen het Verantwoordingsorgaan: Dennis Kaijser. Het bestuur is blij met de benoeming van Dennis en hij treedt nu toe tot het Verantwoordingsorgaan. Er waren geen andere kandidaten. Meer over de reden waarom Dennis als geschikte kandidaat is benoemd kun je hier lezen.