Nieuws

Rentebijschrijving MUP-regeling tweede helft 2024

19 juni 2024

De rentebijschrijving voor de MUP-regeling voor de tweede helft van 2024 is vastgesteld. Voor actieve deelnemers is dit 4,14% op jaarbasis. Voor gewezen deelnemers is dit 3,98%

Hoe bouw je pensioen op in de MUP-regeling?
In de MUP-regeling bouw je op jouw MUP-rekening kapitaal op. Dat kapitaal kan groeien door de premies die erop gestort worden. Daarnaast kan de rekening groeien door rentebijschrijving.

Hoe word de rentebijschrijving bepaald?
Het rentepercentage wordt steeds van tevoren voor een half jaar vastgesteld, waarbij het volgende geldt:

  • Het rentepercentage is gebaseerd op de prijsindexcijfer, dit wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Voor het prijsindexcijfer vanaf juli wordt gekeken naar de periode maart-maart.
  • Het percentage is maximaal 3% hoger dan het prijsindexcijfer.
  • Het percentage is minimaal 0% en maximaal 13% op jaarbasis.
  • Het percentage is afhankelijk van het rendement van het fonds en de rentebijschrijving is alleen mogelijk als het pensioenfonds voldoende middelen heeft om dit te kunnen doen.

Wat betekent dit voor mij?
Ben je een actieve deelnemer? Dan is de rente in de tweede helft van 2024 4,14% op jaarbasis.

Ben je een gewezen deelnemer? Dan geldt voor jou in de tweede helft van 2024 een bijschrijving van 3,98%.

Waarom wordt niet de volledige rentebijschrijving toegekend?
De hoogte van het percentage van de rentebijschrijving wordt gebaseerd op het prijsindexcijfer dat wordt gepubliceerd door het CBS. Voor het prijsindexcijfer vanaf juli wordt gekeken naar de periode maart – maart. Het pensioenfonds streeft ernaar om het prijsindexcijfer te verhogen met 3%. Als het behaalde rendement niet toereikend is om dit te bekostigen, kan het zijn dat er nog rendement over is van voorgaande jaren waardoor je toch de volledige rentebijschrijving kunt ontvangen. Op dit moment is deze reserve niet toereikend om het prijsindexcijfer volledig te verhogen met 3% en is het rentepercentage lager vastgesteld.