Nieuws

Jaarverslag 2023: ‘de winkel is open tijdens de verbouwing’

4 juli 2024

Eind juni 2024 heeft het bestuur van Mars Pensioenfonds het jaarverslag 2023 goedgekeurd. Wil je alles weten over de (financiële) ontwikkelingen van het fonds? Bekijk de infographic of lees het hele verslag.

Bijlagen

Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) trad bijna tien maanden geleden in werking. Sindsdien heeft het bestuur van Mars Pensioenfonds de potentiële impact van de nieuwe wet op het fonds onderzocht. 
Op dit moment maken Mars en de OR afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Hoewel de werkgever en de OR de nieuwe pensioenregeling ontwerpen, heeft het bestuur wel een proactieve houding in de ondersteuning van dit traject. Alle afspraken die de partijen maken worden vertaald in een transitieplan, dat aan het einde van 2024 gereed moet zijn.

Rendement en indexatie

Het fonds behaalde in 2023 een beleggingsrendement van 1,5%. Hoewel dit een bescheiden rendement is, houden we toch een gemiddelde dekkingsgraad van 140,8%. 
Verder kende het fonds 0,16% indexatie toe aan de gepensioneerde deelnemers en slapers van de eindloonregeling. Dit is in lijn met 75% van de consumentenprijsindex gemeten van september 2022 tot september 2023.

Verantwoord beleggen

Onze actieve betrokkenheid bij de partijen die het vermogen beleggen zorgt ervoor dat we consistent zijn met onze eisen op het gebied van duurzaam beleggen. Voor nieuwe beleggingen eisen we voortaan dat deze waar mogelijk in lijn zijn met SFDR 8 of SFDR 9 – wat betekent dat ze zo duurzaam mogelijk moeten zijn. Dit geldt straks ook in de nieuwe pensioenregeling.