Nieuwe pensioenregels

Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. Deze nieuwe regels staan in de Wet toekomst pensioenen. Door deze nieuwe regels gaat jouw pensioenregeling veranderen. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 ingaan. 

Het is nu nog niet precies bekend hoe de nieuwe regeling bij Mars Pensioenfonds eruit gaat zien, maar op deze pagina kun je al veel informatie vinden over wat je kunt verwachten.

Wat gaat er nu gebeuren?

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat de werkgever (Mars) en de Ondernemingsraden als eerste afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling. Zij zijn op dit moment in onderhandeling over die afspraken. De Ondernemingsraden vertegenwoordigen de belangen van de deelnemers aan de onderhandelingstafel. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van de nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en ondersteunt Mars en de Ondernemingsraden met informatie en advies.

Tijdlijn

De Eerste en Tweede Kamer hebben de Wet toekomst pensioenen goedgekeurd.

De Wet toekomst pensioenen gaat in. Mars en de Ondernemingsraden maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Mars Pensioenfonds ondersteunt met informatie en advies.

Mars en de Ondernemingsraden nemen een besluit over de nieuwe pensioenregeling. Mars Pensioenfonds beoordeelt of de regeling uitvoerbaar is en evenwichtig is voor alle deelnemersgroepen. 

Mars Pensioenfonds bereidt zich voor op de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Externe toezichthouders DNB en AFM controleren of dit goed gaat. 

Voor de daadwerkelijke overgang naar de nieuwe pensioenregeling, ontvang je een persoonlijk overzicht en uitleg wat de veranderingen voor jou betekenen. Wanneer je deze informatie ontvangt, is afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe regeling.

De overheid heeft besloten dat de nieuwe pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 moet ingaan. De nieuwe regeling mag ook eerder ingaan. Voor Mars moet de ingangsdatum nog worden vastgesteld.

Waarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioen?

1. Duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) jij en je werkgever in jouw pensioen stoppen. 

2. Pensioen kan sneller omhoog dan nu

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via je werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan je pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan je pensioen ook omlaaggaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als je (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Daarom komen er nieuwe regels. Bouw je geen pensioen meer op via een werkgever of krijg je een andere pensioenregeling? Dan zie je straks beter wat dit betekent voor de hoogte van jouw pensioen.

Nieuwe pensioenregels

Wat blijft hetzelfde?

AOW blijft bestaan

Je ontvangt vanaf jouw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid.

Gezamenlijke opbouw via je werkgever

Je blijft gezamenlijk pensioen opbouwen via je werkgever.

Pensioen zo lang je leeft

Na pensionering ontvang je pensioeninkomen. Je blijft pensioen ontvangen zo lang je leeft.

Nabestaanden ontvangen pensioen

Als je overlijdt, dan ontvangen jouw partner en kinderen pensioen.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Raak je arbeidsongeschikt? Dat gaat je pensioenopbouw door en blijft ook het nabestaandenpensioen verzekerd.

 

Wat gaat er veranderen?

Persoonlijk pensioen met afspraken over inleg

Op dit moment heeft Mars twee pensioenregelingen, de eindloonregeling en de MUP/MSP-regeling. In de eindloonregeling zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de pensioenuitkering. In de MUP/MSP-regeling zijn afspraken gemaakt over hoeveel geld (premie) er wordt ingelegd voor je pensioen, en staat de hoogte van de pensioenuitkering niet vast. Dit noemen we een premieregeling. Met de komst van de nieuwe pensioenregels, gaat iedereen pensioen opbouwen in een premieregeling. Je bouwt dan een persoonlijk pensioenvermogen op, waar uiteindelijk je pensioenuitkering van wordt betaald.

Pensioen via je werkgever kan sneller omhoog

Hoewel Mars Pensioenfonds de pensioenen wel heeft kunnen verhogen, gingen veel pensioenen bij andere pensioenfondsen de afgelopen jaren niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen alle pensioenfondsen de opbrengst van de beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen omlaag. De schommelingen in de hoogte van je pensioen worden kleiner als je (bijna) met pensioen bent. Hoe dichter je bij jouw pensioen komt, hoe nauwkeuriger je ziet op hoeveel geld je kunt rekenen. Elk jaar krijg je bericht over de verwachte hoogte van jouw pensioen. Bouw jij nog pensioen op? Dan krijg je een overzicht van jouw opgebouwde pensioenkapitaal. In dit overzicht vind je onder andere de totaal ingelegde premie en het behaalde rendement op de beleggingen. Daarnaast geven we een inschatting hoeveel pensioen je kunt verwachten op jouw pensioendatum. Ben je al met pensioen? Ook dan krijg je een overzicht van de hoogte van jouw pensioen en hoe dit zich ontwikkelt.

Het pensioen voor jouw nabestaanden: duidelijke en dezelfde regels voor iedereen

Heb je recht op nabestaandenpensioen, dan zijn de regels straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar jouw partner en kinderen op kunnen rekenen. Als je overlijdt terwijl je in dienst bent dan is het nabestaandenpensioen een percentage van jouw laatste loon. Hoe hoog de dekking is wordt afgesproken door Mars en de Ondernemingsraden. Het maakt hierbij niet uit hoeveel jaar je hebt gewerkt. Overlijd je nadat je al met pensioen bent, dan is de hoogte van het nabestaandenpensioen afhankelijk van wat je hebt opgebouwd en hoeveel jaren je hebt gewerkt. In de nieuwe regels is ook vastgelegd wanneer je als partner in aanmerking komt voor nabestaandenpensioen. Dit geldt voor gehuwden, geregistreerd partners, partners die samenwonen op hetzelfde adres met een notarieel samenlevingscontract of partners die minimaal zes maanden ongetrouwd samenwonen op hetzelfde adres zonder notarieel samenlevingscontract.

 

Ik ontvang nog geen pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren is de pensioenwet aangepast.

De nieuwe regels voor pensioen gelden sinds 1 juli 2023, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. Mars, haar affiliated companies en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2028 geregeld zijn.

Voorlopig verandert er nog niks. Jouw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Mars en haar affiliated companies nieuwe afspraken op basis van de nieuwe wet. Als die afspraken er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

Nee, dat maakt in principe geen verschil. De nieuwe pensioenregels gelden in ieder geval voor de nieuwe pensioenopbouw. Of de nieuwe pensioenregels ook gaan gelden voor pensioen dat al is opgebouwd of ingegaan moet nog worden beslist. Daarbij maakt het geen verschil of je al met pensioen bent of nog met pensioen gaat. Als wordt beslist om al opgebouwde pensioenen om te zetten naar de nieuwe regeling, dan worden alle opgebouwde pensioenen omgezet, dus ook de al ingegane pensioenen.

Ik ontvang al pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

Ja, ook als je al pensioen ontvangt krijg je te maken met nieuwe regels voor je pensioen. Wat die nieuwe regels betekenen voor je uitkering, is helaas nog niet bekend. Mars en de sociale partners gaan hier de komende jaren afspraken over maken.

Nee, deelnemers kunnen niet persoonlijk iets doen. Mars en de sociale partners maken de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle regelgeving rondom de nieuwe pensioenregels en het invaren staan in de Wet toekomst pensioenen. In deze wet is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Dit betekent dat deelnemers niet persoonlijk kunnen kiezen of de nieuwe regels ook voor hun pensioen gaan gelden.

Het zal nog enige tijd duren voordat wij je kunnen laten zien wat de veranderingen voor je pensioenuitkering betekenen. Uiterlijk 1 januari 2028 is de pensioenregeling aangepast. We begrijpen dat dit een onzekere tijd is. De komende periode bepalen Mars en de sociale partners, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Zij zullen toezien op een evenwichtige uitkomst voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zodra keuzes zijn gemaakt, ontvang je hier meer informatie over.

Wij houden je op de hoogte

Het duurt nog een paar jaar voor duidelijk is welke impact de veranderingen hebben op jouw pensioen. Zodra dat bekend is, ontvang je persoonlijk bericht van ons.

Wil je ondertussen op de hoogte blijven van de stappen die we zetten op weg naar de nieuwe pensioenregeling? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Log in op MijnMarsPensioen, registreer je e-mailadres en meld je aan met één klik. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Pensioenduidelijkheid.nl

Duidelijkheid en meer informatie over de nieuwe regels

Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe regels inhouden, heeft de overheid samen met de vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders de website pensioenduidelijkheid.nl gemaakt. Hier vind je meer informatie over deze verandering.

Pensioenduidelijkheid.nl