Nieuwe pensioenregels

De overheid komt met nieuwe regels voor je pensioen

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW.

Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

Transparanter en persoonlijker

Het pensioen wordt transparanter en persoonlijker:
- het wordt duidelijker wat je aan geld inlegt;
- wat je daarmee aan vermogen opbouwt;
- en wat je daarmee straks aan pensioen kunt verwachten.

Ook zal het pensioen straks directer meebewegen met de ontwikkelingen op financiële markten. Dat betekent dat als het goed gaat dat ook zichtbaar is in het pensioen, maar ook als het tegenzit.

Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?
Bekijk de video van de overheid of lees meer op de website van de overheid.

Uiterlijk 1 januari 2027 een nieuwe pensioenregeling

Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, gaan de nieuwe regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023 in. Daarna zijn Mars en haar affiliated companies aan zet. Zij bepalen samen, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe je pensioenregeling er in detail komt uit te zien. Daarna kunnen we voor je berekenen wat de wijzigingen betekenen voor je persoonlijke pensioen en de wijzigingen in de administratie verwerken. Dit moet uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn.

Wij houden je op de hoogte

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Tijdens de overgang naar de nieuwe regeling blijven wij je hierover natuurlijk infomeren.

Tijdslijn

  • Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

  • Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel goedkeuren, gaan de nieuwe regels voor pensioen in.

  • De nieuwe wetgeving gaat in. Mars en haar affiliated companies maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen hen hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.

  • Mars en haar affiliated companies nemen besluit over je nieuwe pensioenregeling.

  • De nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

Veelgestelde vragen

  • Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

  • Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

  • Het streven is dat de nieuwe regels voor pensioen per 1 januari 2023 ingaan, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. Mars, haar affiliated companies en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn.

  • Voorlopig verandert er nog niks. Jouw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Zodra de nieuwe wet er is, maken Mars en haar affiliated companies nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.