Nieuwe pensioenregels

De overheid komt met nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat je pensioenregeling veranderen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Toekomst pensioenen waarin deze pensioenregels zijn opgenomen. In januari buigt de Eerste Kamer zich over de wet. Als ook Eerste Kamer akkoord is, gaat de wet in op 1 juli 2023. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2027 ingaan. 

Om dat te halen zijn sociale partners en werkgevers op dit moment in onderhandeling om de nieuwe pensioenregeling vorm te geven. De sociale partners vertegenwoordigen de belangen van de deelnemers aan de onderhandelingstafel. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van deze nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat Mars en de sociale partners bij met informatie en advies.

Waarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioen?

1. Duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) jij en je werkgever in jouw pensioen stoppen. 

2. Pensioen kan sneller omhoog dan nu

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via je werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan je pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan je pensioen ook omlaaggaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als je (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Daarom komen er nieuwe regels. Bouw je geen pensioen meer op via een werkgever of krijg je een andere pensioenregeling? Dan zie je straks beter wat dit betekent voor de hoogte van jouw pensioen.

22 december 2022 - Tweede kamer heeft ingestemd met Wet Toekomst Pensioen

Tijdlijn

 • Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

 • Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel goedkeuren, gaan de nieuwe regels voor pensioen in.

 • De nieuwe wetgeving gaat in. Mars en haar affiliated companies maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen hen hierbij. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.

 • Mars en haar affiliated companies nemen besluit over je nieuwe pensioenregeling.

 • De nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

Wij houden je op de hoogte

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Zodra duidelijk is welke impact de veranderingen hebben op je pensioen brengen we je hier vanzelfsprekend van op de hoogte.

Wil je eerder al worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen richting de nieuwe pensioenregeling? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief om actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnMarspensioen en ga naar Mijn gegevens om je met één klik aan te melden. 

Aanmelden nieuwsbrief

Ik ontvang nog geen pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

 • Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

 • Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

 • Het streven is dat de nieuwe regels voor pensioen per 1 juli 2023 ingaan, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. Mars, haar affiliated companies en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn.

 • Voorlopig verandert er nog niks. Jouw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Zodra de nieuwe wet er is, maken Mars en haar affiliated companies nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

Ik ontvang al pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

 • Ja, ook als je al pensioen ontvangt krijg je te maken met nieuwe regels voor je pensioen. Wat die nieuwe regels betekenen voor je uitkering, is helaas nog niet bekend. Mars en de sociale partners gaan hier de komende jaren afspraken over maken.

 • Nee, deelnemers kunnen niet persoonlijk iets doen. Mars en de sociale partners maken de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle regelgeving rondom de nieuwe pensioenregels en het invaren staan in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP). In de WTP is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Dit betekent dat deelnemers niet persoonlijk kunnen kiezen of de nieuwe regels ook voor hun pensioen gaan gelden.

 • Het zal wel nog enige tijd duren voordat wij je kunnen laten zien wat de veranderingen voor je pensioenuitkering betekenen. Uiterlijk 1 januari 2027 is de pensioenregeling aangepast. We begrijpen dat dit een onzekere tijd is. De komende periode bepalen Mars en de sociale partners, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Zij zullen toezien op een evenwichtige uitkomst voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zodra keuzes zijn gemaakt, ontvang je hier meer informatie over.