Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2020

20 december 2019

Per 1 januari 2020 verhogen we de ingegane pensioenen voor actieve deelnemers met de volledige toeslag: 1,98 %.

Mars Pensioenfonds neemt het toeslagbesluit ieder jaar in november. Dit gebeurt op basis van het prijsindexcijfer en de beleidsdekkingsgraad van september van dat jaar. In september lag de beleidsdekkingsgraad met 125,5% boven het vereiste eigen vermogen (ongeveer 123%). Dat is een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van een volledige toeslag. Een volledige toeslag betekent 75% van de prijsinflatie. De prijzen stegen in de afgelopen periode met 2,65%

Veel pensioenfondsen hebben het moeilijk

We herhalen het nog maar eens: dat we de pensioenen kunnen verhogen is geweldig nieuws. En best bijzonder in Nederland. Het grootste deel van de pensioenfondsen heeft het moeilijk. Er was zelfs een grote kans dat veel pensioenfondsen de pensioenen moesten verlagen. Die kans is nu gelukkig kleiner geworden. Minister Koolmees heeft de grens waarop pensioenfondsen de pensioenen moeten verlagen naar beneden bijgesteld. Dit is een tijdelijke maatregel. Maar door deze maatregel hoeven veel pensioenfondsen in ieder geval komend jaar de pensioenen niet te verlagen. Of hoeven ze minder te verlagen.

Bijzonder

Voor Mars Pensioenfonds is dit dus allemaal niet echt van toepassing. Ja, ook wij hebben last van een dalende dekkingsgraad. Dit komt onderandere door de steeds maar dalende rente. Maar ondanks die situatie, is het ons gelukt de dekkingsgraad op peil te houden. En jullie dus een toeslag op jullie pensioen te geven.