Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2020

16 december 2019

Per 1 januari 2020 verhogen we de ingegane pensioenen met de volledige toeslag: 1,98%.

Mars Pensioenfonds heeft dit, na positief advies van het Verantwoordingsorgaan, in haar bestuursvergadering van december kunnen besluiten. Dit gebeurt op basis van het prijsindexcijfer en de beleidsdekkingsgraad van september van dat jaar. In september lag de beleidsdekkingsgraad van 125% boven het vereiste eigen vermogen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van een volledige toeslag. Een volledige toeslag betekent 75% van de prijsinflatie.