Nieuws

Nieuw! Uw pensioen als het mee- of tegenzit

17 september 2019

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u informatie over uw pensioen en de AOW. U ziet onder andere het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Mars Pensioenfonds. Vanaf oktober 2019 komt er iets nieuws bij. Naast de bedragen die u altijd al zag, ziet u een plaatje met 3 bedragen.

Deze 3 netto maandbedragen zijn een inschatting. Een inschatting van uw pensioen en AOW als u met pensioen gaat. Maar dan in 3 verschillende situaties:

  • een neutrale situatie à ‘verwacht eindresultaat’;
  • een pessimistische situatie à ‘als het tegenzit’ en
  • een optimistische situatie à ‘als het meezit’.

U bent onderweg

Op het plaatje op de website staan drie pijlen. Onderaan de grote pijl staat het bedrag dat u tot nu heeft opgebouwd. Bovenaan de grote pijl staat het bedrag (pensioen plus AOW) waarop u uitkomt in de neutrale situatie. Bij de linkerpijl staat het bedrag dat u krijgt als het tegen zou zitten. De rechterpijl toont het bedrag als het meezit.  

Het plaatje ziet er een beetje uit zoals het navigatiesysteem in een auto. Het geeft aan dat u ‘onderweg’ bent. Maar tussen nu en uw pensioendatum kan er nog veel gebeuren. Het verwachte pensioen kan dus nog veranderen. Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  • De rente kan stijgen of dalen;
  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet en/of
  • De prijzen kunnen (snel) stijgen of misschien juist dalen.

Nog niet op het UPO

Het plaatje met de 3 bedragen moet vanaf oktober 2019 zichtbaar zijn op mijnpensioenoverzicht.nl. Vanaf 2020 moeten de scenario’s ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staan.

Het navigatieplaatje staat dus nog niet op het UPO van 2019. Bovendien is het ‘neutrale bedrag’ op de website anders dan het ‘te bereiken pensioen’ op het UPO. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u al uw pensioen, dus ook het pensioen dat u eventueel bij andere werkgevers heeft opgebouwd. Bovendien is daar de AOW bij opgeteld. Op het UPO ziet u alleen het pensioen van Mars Pensioenfonds. En zonder de AOW.