Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes heb je zelf? (MUP/MSP)

Jouw pensioen meenemen: waardeoverdracht (MUP/MSP)

Verander je van werkgever? Dan kun je je opgebouwde pensioen meestal meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Pensioenregelingen vergelijken (MUP/MSP)

Pensioenregelingen vergelijken

Vrijwillige medewerkerspremie (MUP/MSP)

Mars betaalt de premie voor de MUP-regeling. Jij kiest zelf je vrijwillige medewerkerspremie voor de MSP-regeling. Dit kun je regelen in MijnMarsPensioen. 

Beleggen (MUP/MSP)

De premies voor de MUP/MSP-regeling worden belegd. Mars Pensioenfonds belegt de premies in de MUP-regeling voor jou. Jij kiest zelf op welke manier je de premies in de MSP-regeling belegt.

Pensioen aankopen (MUP/MSP)

Op het moment dat je met pensioen gaat, koop je van het opgebouwde kapitaal in de MUP/MSP-regeling een ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen. Op de pensioendatum kies je ook definitief voor een vast of een variabel pensioen.

 

Eerder met pensioen (MUP/MSP)

De standaard pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 68 jaar. Wil je eerder, later of gedeeltelijk met pensioen? Dan moet je dit minimaal zes maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons aanvragen. Bespreek dit met je werkgever.

 

Gedeeltelijk eerder met pensioen (MUP/MSP)

Je kunt je pensioen ook gedeeltelijk eerder laten ingaan. Dit moet in verhouding staan tot je dienstverband. Bijvoorbeeld, als je voor 60% doorwerkt, dan mag je 40% van je pensioen laten ingaan. Als je deeltijdpensioen eenmaal is ingegaan, kun je dit niet meer verlagen. Deeltijdpensioen eindigt op je pensioendatum.

Hoger of lager pensioen (MUP/MSP)

Wil je eerst een hoger pensioen en daarna lager? Of juist andersom? Hiervoor kun je kiezen als je met pensioen gaat.

Keuzemogelijkheden samengevat (MUP/MSP)

Wil je alle keuzes zien? Je vindt ze in laag 2 van je Pensioen 1-2-3