Naar het buitenland tijdens jouw pensioen

Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland

Jouw pensioenuitkering overmaken naar het buitenland heeft verschillende gevolgen:

 • Het kan langer duren voordat de pensioenuitkering op jouw buitenlandse rekeningnummer staat
 • Onze bank kan kosten rekenen voor het overmaken naar een buitenlands rekeningnummer
 • De ontvangende bank kan ook kosten in rekening brengen. De (buitenlandse) banken brengen deze kosten in mindering op uw pensioenuitkering. Je houdt dus minder over van jouw pensioenuitkering. 

Nederlandse belastingen

Ook als je in het buitenland woont, ben je verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op jouw pensioen inhouden. Woon je in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kun je de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0038.29.200.L01) en de naam van het fonds (Mars Pensioenfonds).

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op jouw pensioen. Je vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
www.belastingdienst.nl 
Telefoon +31 555 385 385

Zorgverzekering

Als je emigreert naar het buitenland, vervalt jouw Nederlandse zorgverzekering. Ontvang je nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuis je naar of woon je in een verdragsland? Dan kun je aanspraak maken op medische zorg in jouw nieuwe woonland. Je moet je dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

Bewijs van in leven zijn

Woon je in het buitenland terwijl je van ons een pensioen ontvangt? Bij overlijden ontvangen wij geen bericht van buitenlandse instanties. Dus moeten wij elk jaar jouw gegevens beoordelen om te weten of je in leven bent en recht hebt op het pensioen.

De beoordeling gaat via de 'Registratie Niet Ingezetenen' (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvang je in oktober een verzoek om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in te (laten) vullen en terug te sturen. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vul je zelf in en het tweede gedeelte laat je invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

 • Een notaris
 • Je gemeente
 • Justice of peace
 • De lokale politie
 • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika)
 • Een ambassade of consulaat
 • Solicitor
 • Lawyer
 • Attorney at law

Stuur het formulier op tijd terug
Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van jouw pensioenuitkering te voorkomen. Je kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Uploaden via MijnMarsPensioen Ga naar Mijn gegevens en kies Documenten uploaden.
 • Mailen naar pensioenservice@marspensioen.nl.
 • Per post sturen naar Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC AMSTELVEEN, Nederland.

Wil je het formulier digitaal terugsturen? Zorg er dan voor dat het document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB. Soms hebben wij het originele bewijsstuk van je nodig, bijvoorbeeld:

 • als de bevoegde autoriteit bij de ondertekening een droogstempel heeft gebruikt (dat is een afdruk in reliëf met een zegel of stempel waarbij geen inkt is gebruikt).
 • als wij hier specifiek om vragen.

Kom langs als u toevallig in de buurt bent

Ben je in Nederland? Dan kun je ook een afspraak maken om langs te komen voor het beoordelen van jouw gegevens. Bel of mail voor een afspraak.