Naar het buitenland tijdens jouw pensioen

Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland

Jouw pensioenuitkering overmaken naar het buitenland heeft verschillende gevolgen:

  • Het kan langer duren voordat de pensioenuitkering op jouw buitenlandse rekeningnummer staat
  • Onze bank kan kosten rekenen voor het overmaken naar een buitenlands rekeningnummer
  • De ontvangende bank kan ook kosten in rekening brengen. De (buitenlandse) banken brengen deze kosten in mindering op uw pensioenuitkering. Je houdt dus minder over van jouw pensioenuitkering. 

Nederlandse belastingen

Ook als je in het buitenland woont, ben je verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op jouw pensioen inhouden. Woon je in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kun je de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0038.29.200.L01) en de naam van het fonds (Mars Pensioenfonds).

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op jouw pensioen. Je vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
www.belastingdienst.nl 
Telefoon +31 555 385 385

Zorgverzekering

Als je emigreert naar het buitenland, vervalt jouw Nederlandse zorgverzekering. Ontvang je nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuis je naar of woon je in een verdragsland? Dan kun je aanspraak maken op medische zorg in jouw nieuwe woonland. Je moet je dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

Bewijs van in leven zijn

Woon je in het buitenland en ontvang je pensioen van ons? Dan vragen wij jaarlijks jouw ‘Bewijs van in leven zijn’ op. Omdat je in het buitenland woont, worden wijzigingen in jouw persoonlijke situatie niet automatisch aan ons doorgegeven.

Je kunt jouw bewijs digitaal doorgeven met behulp van een app op een smartphone. Lukt of wil je dat niet? Dan kun je het formulier uploaden in MijnMarsPensioen of je kunt het terugsturen naar het postadres dat op het formulier staat. Zorg er wel voor dat wij het formulier uiterlijk 30 november hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen.

Lees meer