Nieuws

Toeslag voor pensioenen per 1 januari 2019

20 december 2018

Per 1 januari 2019 verhogen we de ingegane pensioenen met de volledige toeslag: 1,41%.

Mars Pensioenfonds neemt het toeslagbesluit ieder jaar in november. Dit gebeurt op basis van het prijsindexcijfer en de beleidsdekkingsgraad van september van dat jaar. In september lag de beleidsdekkingsgraad ruim boven het vereiste eigen vermogen (ca. 123%). Dat is een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van een volledige toeslag. Een volledige toeslag betekent 75% van de prijsinflatie.

Per 1 januari 2019 kunnen we ook toeslag inhalen

Omdat het in financieel opzicht zo goed gaat, gaan we ook gemiste toeslag van afgelopen jaren inhalen. Sommige jaren was de financiële situatie van het pensioenfonds namelijk minder goed, waardoor we niet (de volledige) toeslag konden geven.  

Voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 hebben wij per jaar vastgesteld wat de gemiste toeslag was (zie hieronder).

Inhaaltoeslag over de afgelopen jaren:               

 • 1 januari 2018:  0,12%
 • 1 januari 2017:  0,03%
 • 1 januari 2016:  0,16%
 • 1 januari 2015:  0,10%
 • 1 januari 2014:  0,00%
 • 1 januari 2013:  1,14%
 • 1 januari 2012:  1,36%

Je hebt niet automatisch recht op al deze toeslagen. Je hebt alleen recht op inhaaltoeslag als je op de genoemde datum:

 • uit dienst bent óf
 • gepensioneerd bent óf
 • arbeidsongeschikt bent óf
 • ex-partner bent.

Bovendien moet je dat op 1 januari 2019 nog steeds zijn.

Meer weten over toeslag?