Nieuws

Financiële situatie Mars Pensioenfonds

27 februari 2019

Het is volop in het nieuws: de dekkingsgraden van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland zijn eind 2018 gedaald. Bij de één was die daling groter dan bij de ander. Maar over de gehele linie was het laatste kwartaal van 2018 niet gunstig voor pensioenen. Ook bij Mars Pensioenfonds is de dekkingsgraad gedaald. Maar we staan er nog steeds goed voor.

Waardoor zijn de dekkingsgraden gedaald?

Dit komt vooral door de aanhoudende lage rente en de diepe dalen op de beurzen wereldwijd. Die hebben een flink gat geslagen in het vermogen van pensioenfondsen. Bij fondsen met wat ‘vet op de botten’ valt de schade misschien mee. Maar fondsen die er al niet heel goed voorstonden, hebben hier echt last van. Een paar grote pensioenfondsen in Nederland ontkomen waarschijnlijk niet aan het verlagen van pensioenen (korten).

De situatie bij Mars Pensioenfonds

Bij Mars Pensioenfonds verwachten we deze ingrijpende maatregelen gelukkig niet. Eind 2018 konden we de ingegane pensioenen nog verhogen met een toeslag (indexatie). We konden zelfs gemiste toeslag van voorgaande jaren inhalen. En onze financiële situatie is met een beleidsdekkingsgraad van 133,3% eind december 2018 nog steeds goed. Per januari 2019 is deze 132,5%. Wat er verder in 2019 gaat gebeuren, kunnen we niet voorspellen. Voorlopig wachten we af of de dekkingsgraad gaat stijgen of dalen. Als we op de hoogte van de actuele dekkingsgraad zo blijft, dan hebben we nog voldoende reserves. De grafiek laat de ontwikkeling van de dekkingsgraden van het afgelopen jaar zien.

 

Stel, de dekkingsgraad stijgt weer

  • Op korte termijn verandert er dan niets. Aan het eind van 2019 bepaalt het bestuur of de pensioenen omhoog kunnen. Dit is afhankelijk van de financiële situatie op dat moment. Een verhoging van je uitkerende pensioen is dus nooit zeker. Maar als de dekkingsgraad stijgt, is de kans op verhoging natuurlijk groter.

Stel, de dekkingsgraad daalt verder

  • De kans dat we je uitkerende pensioen eind 2020 niet kunnen verhogen met een toeslag neemt dan toe.
  • Als de dekkingsgraad verder daalt tot onder de 123%, dan moeten we een herstelplan maken. Hierin staat hoe MPF binnen 10 jaar weer een gezonde financiële situatie krijgt. De werkgever Mars speelt hierin ook een rol door gedurende de eerste 5 jaar dat de dekkingsgraad te laag is, geld bij te leggen en zo te zorgen dat pensioenen niet gekort hoeven worden.

Verlagen niet aan de orde

Je ziet, een besluit om de pensioenen te verlagen is bij Mars Pensioenfonds zeker niet aan de orde. Maar wat de overheid besluit over pensioenen is een onzekere factor. MPF houdt deze plannen goed in de gaten. Zo lijkt de kans groot dat de discussie over het pensioenstelsel in Nederland weer snel wordt geopend. We houden je op de hoogte.