Nieuws

Mars Seniorenclub: meld je aan om betrokken te worden bij het hoorrecht

11 april 2024

Het hoorrecht is in de nieuwe pensioenwet (Wtp) gecreëerd voor gepensioneerden, zodat hun belangen worden vertegenwoordigd in de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Volgens de nieuwe pensioenwet moeten de pensioenfondsen uiterlijk per 1 januari 2027/2028 zijn overgegaan naar een nieuwe pensioenregeling. Gepensioneerden hebben nagenoeg geen stem gehad in dit proces. Bovendien vervalt in de nieuwe wet het individueel bezwaarrecht – dit betekent dat je niet persoonlijk kunt kiezen of de nieuwe regels ook voor jouw pensioen gaan gelden. 

In de wet is dus het hoorrecht gecreëerd. Een representatieve vereniging van gepensioneerden kan zich bij een pensioenfonds melden om een schriftelijk oordeel te geven over de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners (Werkgever en Ondernemingsraad) moeten vervolgens aan de vereniging schriftelijk uitleggen wat ze met dit oordeel hebben gedaan. Op deze manier kunnen gepensioneerden invloed uitoefenen op de nieuwe pensioenregeling.

Op de Algemene Leden Vergadering van 3 april j.l. hebben de leden van de Mars Seniorenclub akkoord gegeven voor het Hoorrecht.

Het concept van een nieuwe pensioenregeling (transitieplan) wordt aan de hoorrechtcommissie gepresenteerd (Marjolein de Mars, William van Ettinger, Harry Verkuijlen, Wim de Korte en Jack van Lith) en zij bespreken dit concept. Hierna worden hun bevindingen gepresenteerd aan alle leden van de Seniorenclub in een extra ALV. De leden beslissen wat er in het oordeel komt te staan, voordat het schriftelijk aan de sociale partners wordt teruggekoppeld.

Het hebben van veel leden is daarbij van groot belang en dus is het belangrijk dat veel uitkeringsgerechtigden en inactieven van Mars Pensioenfonds zich aanmelden.
Oud-medewerkers van Mars Nederland die vanuit het actieve dienstverband een uitkering genieten van Mars Pensioenfonds kunnen lid worden van de Mars Seniorenclub (MSC). Voor uitkeringsgerechtigden/inactieven (Veg/OBL) van Mars Pensioenfonds die geen lid willen of kunnen worden hebben we een aanpassing in ons Huishoudelijk Reglement gemaakt:
 

Behartigen collectieve belangen uitkeringsgerechtigden/inactieven van het Mars Pensioenfonds
Alle uitkeringsgerechtigden en inactieve deelnemers van Mars Pensioenfonds kunnen zich aanmelden voor deze leden subgroep. Zij worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van de MSC, die betrekking hebben op de te behartigen collectieve pensioenbelangen. Ook ontvangen zij over dit onderwerp alle communicatie. Het lidmaatschap kost €7,50 per kalenderjaar.

Het bestuur Mars Seniorenclub
 

Aanmelden

Stuur een mailtje naar Tessa Kempkens: tessamars@kpnmail.nl met je naam, adres, telefoonnummer en maak €7,50 over op rekening van de Mars Seniorenclub: NL39 ABNA 0101895739.