Nieuws

Hoe staat het met het pensioenakkoord? Een update!

7 april 2021

Het pensioenakkoord. Je hoort er veel over, maar toch lijkt het nog ver weg. Wat is er sinds de vorige update in juli 2020 gebeurd? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw pensioen bij Mars Pensioenfonds? Tijd voor een update.

Tijdlijn

In juli vorig jaar hebben wij je op de hoogte gebracht over het Pensioenakkoord dat het kabinet en sociale partners gesloten hadden. Vervolgens heeft de minister van Sociale Zaken in december voorstellen voor de wetsteksten gepubliceerd, zodat pensioenfondsen en andere organisaties daar hun commentaar op konden geven. En dat is mooi, want daarmee is dit met recht een echt democratisch proces te noemen! 

Als de minister alle commentaren heeft verzameld, gaat hij weer terug naar de tekentafel om alles uit te werken. Daarna zal hij de wet inbrengen in de Tweede Kamer en vervolgens in de Eerste Kamer. Wanneer hij dat precies gaat doen is niet te zeggen, omdat de verkiezingen van 17 maart hier ook een rol in spelen. 

De minister wil de wet nog steeds graag per 1 januari 2022 in laten gaan. Het is de bedoeling dat voor alle deelnemers aan een pensioenregeling in Nederland de wijzigingen uiterlijk 1 januari 2026 ingaan.

Wat staat er in de Wet Toekomst Pensioenen?

Er zijn een paar belangrijke vragen waar de nieuwe wet inzicht in geeft:

  1. Hoe gaan de nieuwe pensioencontracten werken? 
  2. Hoe gaat de overgang naar de nieuwe pensioencontracten eruitzien? 
  3. Hoe gaan de oude pensioenen over naar de nieuwe contracten? (‘invaren’)
  4. Hoe gaat het nabestaandenpensioen eruitzien? 

Mijn pensioen

Jouw pensioen is (of was) natuurlijk niet jouw enige arbeidsvoorwaarde. Maar misschien is het wel één van de belangrijkste, en in iéder geval de duurste! We gaan dus serieus met jouw pensioen om.

Mars is inmiddels een project gestart om de toekomstige wijzigingen te beoordelen en daar een actieplan voor te maken. Maar de wet is nog niet definitief, en de overgang is nog ver weg. Daarom kan het nog best een tijdje duren voordat wij meer duidelijkheid hebben. En voordat het duidelijk is wat de wet voor jouw pensioen bij Mars Pensioenfonds betekent.

Wij verwachten dat de verandering alle groepen deelnemers zal raken. Mogelijk ook als je reeds pensioen ontvangt of bij Mars weg bent. Je kunt erop rekenen dat het bestuur van Mars Pensioenfonds de belangen van alle deelnemers evenwichtig zal afwegen. In de tussentijd blijven de huidige regelingen gewoon van toepassing en houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen via deze nieuwsbrieven en de website. 

Overgangsperiode

De periode tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026 is een overgangsperiode. Sociale partners en pensioenfondsen nemen in die periode besluiten over hoe zij willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. 

De financiële regels waaraan pensioenfondsen moeten voldoen verschillen van elkaar in het huidige en het nieuwe stelsel. Het kan dus gebeuren dat een pensioenfonds in het huidige stelsel maatregelen moet nemen die in het nieuwe stelsel niet nodig zouden zijn. 

Bijvoorbeeld: in het huidige stelsel moet een pensioenfonds een minimale dekkingsgraad hebben van 104%. Zit een pensioenfonds daar langere tijd onder, dan moet het fonds de pensioenen verlagen. In het nieuwe stelsel is die grens lager. Dat komt vooral omdat de nieuwe pensioenregelingen beschikbare premieregelingen zijn. Dat houdt in dat er geen sprake meer is van een pensioen waarvan de hoogte van tevoren vaststaat. 

Voor Mars Pensioenfonds zijn deze overgangsregels minder relevant. Onze financiële situatie is namelijk niet slecht, en van verlagen is geen sprake. Natuurlijk onderzoekt het bestuur van het pensioenfonds wel of deze nieuwe regels andere voordelen kunnen hebben voor Mars Pensioenfonds.

Hoe gaat mijn pensioen er in de toekomst uitzien?

Dat weten we op dit moment nog niet. We staan nu namelijk nog maar aan het begin van deze grote verandering. Mars moet alles dus nog goed uitwerken en daarna kan het pensioenfonds daar mee verder. Het kan daarom nog wel een tijdje duren voor er meer details duidelijk worden. Want op dit moment zijn zelfs de wetsteksten nog niet definitief. Wij houden je natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen via de nieuwsbrieven en onze website.