Belastingen

Op je bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Loonheffing

De belastingtarieven per 1 januari 
Per 1 januari zijn de belastingtarieven aangepast. Wij houden deze bedragen in op je bruto pensioenuitkering. Hierdoor kan je pensioenuitkering lager zijn. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor jou gelden. Op basis van de nieuwe belastingtarieven berekenen wij de bedragen die we op je bruto pensioenuitkering inhouden. Welke bedragen wij precies inhouden kun je lezen op je pensioenspecificatie. 

Loonheffingskorting wel of niet toepassen
Dit kan je via MijnMarsPensioen regelen. Log in op MijnMarsPensioen en geef via Mijn gegevens door of je wel of geen loonheffingskorting wil toepassen. 

Aangifte doen over het jaar 2022
Heb je naast je pensioen van Mars Pensioen nog een ander inkomen? Houd er dan rekening mee dat je mogelijk bij je aangifte over 2022 belasting moet bijbetalen. Of dat je minder belasting terugkrijgt dan je verwacht. Dit komt doordat je dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. Je vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaal je voor je ziektekostenverzekering?
De kosten voor je ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • Je betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan je zorgverzekeraar.
  • Je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op je pensioenuitkering.

De bijdrage Zvw die je moet betalen is verlaagd naar 5,43% (was in 2022 5,50%)

  • De bijdrage Zvw betaal je over je pensioenuitkering en je AOW-uitkering.
  • Het maximale inkomen waarover je de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 66.956,- in 2023. Ontvang je meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. Het bedrag dat te veel is ingehouden krijg je later via je aangifte terug van de Belastingdienst.

AOW en WAO/WIA-uitkering

Ontvang je ook AOW?
Ontvang je ook AOW van de overheid? Houd er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW je ontvangt is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vind je de AOW-bedragen.

Ontvang je nog géén AOW?
 Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum. Op svb.nl kun je berekenen wat je AOW-leeftijd is.

Ontvang je naast je pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2023 aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen.