Nieuws

Van inpakker naar bestuurder…

18 november 2015

… en van 600 miljoen gulden naar 1,3 miljard euro!

Na een jaar als uitzendkracht te hebben gewerkt, ben ik in 1978 in vaste dienst gekomen bij Mars. In het begin als inpakker. Via interne opleidingen ben ik procesoperator geworden. Twaalf jaar later werd ik gekozen om deel te nemen in de ondernemingsraad. En nu ben ik bestuurder van Mars Pensioenfonds.

In 2003 ben ik door de OR gekozen als afgevaardigde in MPF. In die tijd was het qua tijdsbesteding 32 uur per jaar: 2 keer een vergadering en een diner. Inmiddels is dat wel wat meer. Een ander verschil: toen ik startte, zat er totaal 600 miljoen gulden in het fonds. Nu is dat meer dan 1,3 miljard euro!

Time out

Inmiddels werk ik ruim 12 jaar voor MPF. Mijn huidige functie als secretaris vervul ik nog steeds met veel plezier. Toch heb ik aangeven dat ik wil stoppen zodra er een opvolger gevonden is. Sinds enkele jaren zijn de bestuursvergaderingen namelijk in het Engels. Het lezen van de stukken vraagt extra tijd van mij, maar dat had ik er graag voor over. Het probleem zijn de discussies in de vergaderingen, dan moet ik af en toe een time out vragen!

Veranderingen in de pensioenwereld

Bij MPF heb ik mij altijd ingespannen voor duidelijkheid voor de medewerkers. Ik ben dan ook nauw betrokken bij alle pensioencommunicatie. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is onze eigen website met dashboard.

Als ik terugkijk is er veel veranderd in de pensioenwereld. Twaalf jaar geleden werd er door De Nederlandsche Bank alleen gekeken of iemand zijn eigen financiën op orde had. Sinds 2008 zijn de richtlijnen van DNB veel strenger geworden: een pensioenbestuurder moet bij aanvang al goede pensioenkennis hebben.

Vacatures

Op dit moment zijn/komen er een aantal vacatures in binnen MPF, zowel in het bestuur als in het verantwoordingsorgaan. Graag zou ik zien dat collega’s in Veghel en Oud-Beijerland zich hiervoor melden bij het pensioenbureau. Het bestuur mag een mix zijn waarin medewerkers en oud medewerkers zijn vertegenwoordigd.

Jack van Lith