Blog

Terugblik op 2021 en vooruitblik op 2022 door de voorzitter van Mars Pensioenfonds

14 december 2021

Het jaar 2021 is eigenlijk ondanks de pandemie een heel goed jaar geworden. Onder moeilijke omstandigheden werd er toch een heel mooi rendement gemaakt van bijna 10% en zijn we met een beleidsdekkingsgraad van boven de 125% uit herstel. DNB wil dat wij minimaal 123% in de pocket hebben en daar zitten we inmiddels weer ruim boven. De maandelijkse dekkingsgraad zit zelfs ver boven de 130%. Dit is eigenlijk veel sneller gegaan dan we hadden durven dromen in maart 2020  toen de pandemie in Europa tot volle hevigheid kwam en de financiële markten een duik naar beneden maakten. Vorig jaar konden we gedeeltelijk indexeren en nu kunnen we per 1 januari 2022 alweer de volledige indexatie toezeggen zijnde 75% van het prijsindexcijfer en niet hoger dan de loonindex. Dit komt uit op 1,75%.                    

De lastige omstandigheden hebben het fonds en de uitvoerders, TKP en BSG (Blue Sky Group) er niet van weerhouden om volop aan de transitie van TKP naar BSG te werken en met succes. 

De transitie vindt plaats op 1 januari 2022, zoals we hadden gepland. Alle rechten van deelnemers worden dan door BSG beheerd en niet meer door TKP. Alles wordt in het werk gesteld om deelnemers zo min mogelijk te laten merken van de overgang. Natuurlijk wegen de laatste loodjes het zwaarst. Het kan zijn dat er vanwege de transitie nog wat controles nodig zijn en dat de planner niet onmiddellijk beschikbaar zal zijn vanaf 1 januari, maar wij gaan ervan uit dat dit niet veel langer zal zijn dan een aantal weken. De website geeft je actuele informatie, bijvoorbeeld over wat je moet doen als de planner nog niet beschikbaar is. Ik wil hier met name Helmy Bakermans, maar ook de teams van TKP en BSG hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet en deze enorme prestatie.

Tot slot een paar woorden over het pensioenakkoord. Alle fondsen en werkgevers in Nederland kijken hiernaar en natuurlijk Mars Pensioenfonds ook. We zijn in regelmatig overleg met het bedrijf en wisselen hierover gedachten uit. Het bestuur heeft al verschillende kennissessies georganiseerd om precies te begrijpen wat er gaat gebeuren op basis van conceptwetgeving. Echter de definitieve wettekst moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer en dat wordt niet verwacht voor eind 2022. Als vervolgens ergens in 2023 de wet wordt goedgekeurd in de Tweede- en daarna nog de Eerste Kamer dan zullen er knopen moeten worden doorgehakt op basis van voorstellen uit het bedrijf die wij, zoals altijd, constructief kritisch zullen bekijken. 

Deelnemers mogen ervan uitgaan dat het bestuur dit zal doen gewapend met de relevante en juiste kennis van zaken en ondersteund door onze actuariële en juridische adviseurs, en met de gebruikelijke evenwichtige belangenafweging in ons achterhoofd.

Een goede financiële positie zal ons enorm helpen in die transitie die echter nog relatief ver weg is.

Mag ik jullie een gezegend kerstfeest wensen en de beste wensen voor 2022!

William van Ettinger
Voorzitter Mars Pensioenfonds