Nieuws

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

6 juli 2020

Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar verder over de uitwerking van dat akkoord. Maar op vrijdag 12 juni 2020 werden het kabinet en de sociale partners het ook hierover eens.

Minister Koolmees heeft op 22 juni een hoofdlijnennotitie aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de grote lijnen van het pensioenakkoord. De planning van de regering is dat eind 2022 de wetgeving op papier staat.

Het is de bedoeling om het nieuwe systeem tussen 2022 en 2026 in te voeren.

Wat gaat dit voor jou betekenen?

Mars gaat nu samen met het pensioenfonds bestuderen hoe de wet er precies uit gaat zien. We zoeken uit wat het betekent voor de al opgebouwde pensioenen. En hoe de toekomstige pensioenregeling eruit moet gaan zien.

Met andere woorden: de gevolgen voor jouw pensioen weten we nu nog niet. Wat we wel weten is dat eerder met pensioen gaan ook in de toekomst mogelijk blijft. De eerste paar jaar zal er nog niets veranderen.

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt door het ministerie. Zodra er meer relevante informatie bekend is, zullen wij dit delen op onze Mars Pensioenfonds website.

Het akkoord in grote lijnen

Volgens de onderhandelaars wordt het pensioenstelsel op deze manier duidelijker en persoonlijker. Het sluit ook beter aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Ook denken zij dat er zo meer ruimte is voor het verhogen van de pensioenen (indexatie).

Geen belofte meer

Nog niet alles is bekend. Maar wél is duidelijk dat in het nieuwe pensioenstelsel niet de pensioenuitkering, maar de pensioenpremie centraal staat. Deelnemers weten dus niet meer van tevoren hoeveel pensioen ze later ontvangen.

De hoogte van de pensioenuitkering zal niet langer een belofte zijn. Er kunnen dus ook geen tekorten meer ontstaan.

Wel vermogen

Een deelnemer bouwt straks niet meer een pensioen op, maar een vermogen. Dat vermogen beheert een pensioenfonds. Pas bij het ingaan van het pensioen is precies bekend hoeveel pensioen er betaald wordt. In de tussentijd wordt er wel steeds een inschatting gemaakt wat de uitkering kan zijn. Dat is geen belofte meer.

De uitkering hangt meer af van de ontwikkelingen op de beurs. Dat is dan niet alleen voor deelnemers die pensioen opbouwen, maar ook voor de gepensioneerden.

Regels voor verlagen pensioenen blijven minder streng

Tijdens de onderhandelingen kwam ook het verlagen van de pensioenen aan bod. Door de coronacrisis staan veel pensioenfondsen er namelijk niet goed voor. De regels voor verlagen zijn in het afgelopen jaar tijdelijk minder streng geworden om verlagingen te voorkomen. De minister heeft gezegd dat de regels die afgelopen jaar golden nog een jaar blijven gelden.