Pensioen 123 Laag 2

Wezenpensioen (MUP/MSP)

Als je overlijdt tijdens je dienstverband en vóór je pensioendatum, krijgen je kinderen een wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan kinderen tot achttien jaar en/of studerende kinderen tot en met 27 jaar. Net als bij het partnerpensioen rekenen we dan alsof je tot je pensioendatum bij Mars zou hebben gewerkt. De hoogte van dit wezenpensioen is 20% van het berekende partnerpensioen. Op je UPO vind je een indicatie van dit bedrag.

Ook als je overlijdt nadat je uit dienst bent gegaan, maar voor je pensioendatum, krijgen je kinderen wezenpensioen. Jouw kinderen ontvangen dan een uitkering die afhankelijk is van de hoogte van de kapitalen op je MUP- en MSP-rekening die je in je werkzame periode bij Mars hebt opgebouwd.

Het wezenpensioen wordt in principe uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd van je kind. Onder voorwaarden kan deze uitkering doorlopen tot de 27-jarige leeftijd

Man en kind achter laptop