Pensioen 123 Laag 2

De hoogte van je pensioen staat niet vast (MUP/MSP)

De hoogte van je pensioen staat niet vooraf vast. Op de pensioendatum heb je zekerheid over de hoogte van je pensioenkapitaal. Hoeveel pensioen je hiermee kunt kopen, is afhankelijk van de hoogte van je beschikbare premie, de rendementen op je beleggingen en de prijs die geldt voor de aankoop van je pensioen. Hoe zeker je pensioenuitkering is na je pensioendatum, hangt ook af van je keuze voor een vast of variabel pensioen.

Beleggingsresultaten

De hoogte van je kapitaal hangt ook af van de beleggingsresultaten. Mars Pensioenfonds belegt de premies in de MUP-regeling. Het doel van deze beleggingen is om zoveel mogelijk rendement te maken. Zo kun je later een goed pensioen aankopen. Maar de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Om dat risico te spreiden, belegt Mars Pensioenfonds op verschillende manieren. Zo kan rendement op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken.

Er zijn meer risico’s waar Mars Pensioenfonds rekening mee moet houden om je pensioen zo goed mogelijk te beschermen. We kunnen beleggingsrisico’s ook afdekken. Lees meer over het beleggingsbeleid van Mars Pensioenfonds. Daar lees je ook over de specifieke risico's voor beleggen in de MSP-regeling

Jij kiest zelf of je het kapitaal van de MSP-regeling belegt in de Life Cycle Vast, de Life Cycle Variabel of in Vrij beleggen. De Beleggingswijzer in de MijnMarsPensioen planner is daarvoor een handig hulpmiddel. Je kiest zelf welk risico het best bij jou past en bent zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) je keuze. Een financieel adviseur kan je helpen bij je keuze. Aan beleggen zijn mogelijk kosten verbonden.

Prijs voor de aankoop van pensioen

Mars Pensioenfonds en verzekeraars baseren hun prijs voor de aankoop van je pensioen op een aantal belangrijke onderdelen, zoals:

 • Rente
  De rente beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Mars Pensioenfonds en de verzekeraar van jouw keuze maken op jouw pensioendatum een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om aan jou pensioen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld er ‘in kas’ moet zijn om jouw pensioen te kunnen uitbetalen. Als de rente op je pensioendatum laag is, maakt dat de aankoop van pensioen duur.
 • Levensverwachting
  De levensverwachting bepaalt hoelang het pensioen uitgekeerd moet worden. Met andere woorden over welke termijn het opgebouwde kapitaal uitgesmeerd moet worden. Als de bevolking gemiddeld ouder wordt, moeten pensioenen langer worden uitbetaald. Als je op jouw pensioendatum pensioen aankoopt, gaan Mars Pensioenfonds en verzekeraars uit van de algemene levensverwachting op dat moment.
 • Kosten
  Mars Pensioenfonds en verzekeraars maken kosten om je premies te beleggen. Een deel van de kosten wordt ingehouden op je MSP-rekening.

Als je kiest voor een variabel pensioen

Kies je op je pensioendatum voor een variabel pensioen, dan kan je uitkering elk jaar hoger of lager zijn. Je pensioenkapitaal wordt namelijk ook na je pensioendatum belegd. Je pensioenuitkering is elk jaar anders, omdat het beleggingsresultaat (rendement) ook elk jaar anders is. Daarnaast kan de rente stijgen of dalen, net als de levensverwachting van inwoners van Nederland. Dat heeft allemaal invloed op de hoogte van je pensioen in het volgende jaar.

Als je kiest voor een vast pensioen

Kies je voor een vast pensioen, dan weet je waar je aan toe bent. Je weet welk bedrag je (in principe) de rest van je leven elke maand krijgt. Maar of een vast pensioen ook echt vast is, hangt ervan af waar je jouw pensioen inkoopt.

 • Je koopt een vast pensioen in bij Mars Pensioenfonds
  Je kunt met het kapitaal uit je MUP-regeling een vast pensioen inkopen bij Mars Pensioenfonds. Dan weet je ongeveer welk bedrag je de rest van je leven elke maand krijgt. Het bedrag kan alleen hoger worden als we de pensioenen kunnen laten meestijgen met de prijzen. En lager als we de pensioenen moeten verlagen. Als je pensioen inkoopt bij Mars Pensioenfonds heet dit daarom geen vast, maar een stabiel pensioen.
   
 • Je koopt een vast pensioen in bij een verzekeraar
  Koop je een vast pensioen in bij een verzekeraar en wil je dat je pensioen jaarlijks meestijgt met de prijzen? Het stijgen van de prijzen noemen we inflatie. Het inkopen van zo’n waardevast pensioen is aanzienlijk duurder dan een pensioen dat niet meestijgt. Neem je geen waardevast pensioen, dan stijgt je vaste pensioen niet mee met de prijzen. Je kunt op termijn met hetzelfde pensioen steeds minder kopen. Je pensioen(bedrag) blijft dus gelijk, maar wordt eigenlijk minder waard.

Veelgestelde vragen

 • Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kun je met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen. Je verliest dan aan koopkracht.

  Een voorbeeld: Stel dat je over 10 jaar € 100,- pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt naar € 2,-. Dan kun je met deze € 100,- minder brood kopen dan nu, als een brood nu gemiddeld € 1,50 kost. Over 10 jaar kun je met € 100,- dan evenveel brood kopen als met € 75,- nu.

Meer weten?