Nieuws

Rente flink omlaag in augustus: gevolgen voor ons pensioenfonds

19 september 2019

Al 30 jaar lang daalt de rente. Om het simpel te zeggen: voor mensen, organisaties en landen met schulden is dat fijn. Die betalen minder voor het hebben van die schulden. Maar voor mensen, organisaties en landen met spaargeld is dat minder prettig. Hun geld groeit niet of nauwelijks.   

Een pensioenfonds is ook een ‘organisatie met spaargeld’. Voor ons is de lage rente dus ronduit vervelend. En voor wie denkt dat het niet lager kon? In augustus daalde de rente nog een flink stuk verder.  

Dekkingsgraad in augustus lager

Dat heeft gevolgen voor de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds. Die is in augustus gedaald naar 126,8%. Onze beleggingen deden het overigens goed.

Een aantal (grote) pensioenfondsen staat er niet goed voor. Zij hebben een beleidsdekkingsgraad die in augustus verder is weggezakt naar een stand ruim onder de 100%. Voor miljoenen deelnemers aan die fondsen dreigen er de komende jaren zelfs verlagingen van de pensioenen. De hoop was dat het nieuwe pensioenakkoord dit deels zou voorkomen. Maar daar lijkt het nu niet op.  

Overigens geldt dit allemaal niet voor Mars Pensioenfonds. Met een beleidsdekkingsgraad van 126,8% is een verlaging van pensioenen niet aan de orde. Toch heeft de lage rente ook voor ons gevolgen.

Gevolgen voor ingegane pensioenen

Door de lagere beleidsdekkingsgraad ziet het er naar uit dat we de komende jaren de ingegane pensioenen van de deelnemers aan de eindloonregeling niet volledig kunnen verhogen (indexeren). Voor de opgebouwde pensioenen van deelnemers die niet meer bij Mars werken geldt ook dat we deze de komende jaren niet volledig kunnen indexeren.

Gevolgen voor je pensioen in de MUP/MSP-regeling
Neem je deel aan de MUP/MSP-regeling van Mars? Dan is de lage rente ook voor jou een vervelende boodschap. Je hebt namelijk een pensioenkapitaal bij elkaar gespaard. Dat kapitaal groeit door de inleg van premie en het rendement op de beleggingen.

Zolang je nog pensioenkapitaal opbouwt, heeft je pensioen weinig last van de lage rente. Dat merk je pas als je met jouw kapitaal een pensioen gaat inkopen bij een verzekeraar. Dat pensioen inkopen gebeurt op basis van de dan geldende rente. Als de rente hoog is, kun je meer pensioen inkopen. Maar nu is de rente dus heel erg laag. Dit betekent dat je op dit moment met je pensioenkapitaal minder pensioen kunt kopen. Minder dan bijvoorbeeld een jaar geleden.

Is er dan niets aan te doen? Jawel, maar daarvoor moet je zelf actie ondernemen. Betaal je niet de maximale vrijwillige premie dan zou je die kunnen verhogen, ook Mars legt dan extra in. Je kan bijvoorbeeld er ook voor kiezen om door te beleggen na je pensionering (een variabel pensioen kiezen). Ga na wat jouw mogelijkheden zijn en overleg zonodig met een financieel adviseur.